Termeni şi condiții de utilizare

Contact central

+36 22 51 59 56

+36 22 51 59 76

info.ro@timocom.com

1. Generalități

(1) Pentru toate produsele şi serviciile livrate ca urmare a acestui contract sunt aplicabile în exclusivitate condițiile de mai jos. Clauzele şi condițiile utilizatorului nu au caracter obligatoriu chiar şi în cazul în care TIMOCOM nu le contrazice în mod explicit.

(2) TIMOCOM își rezervă dreptul de a modifica sau completa aceste condiții la finalul fiecărei perioade de facturare. TIMOCOM va informa utilizatorul despre modificările efectuate prin formularul de facturare sau prin intermediul platformei. Condițiile modificate se consideră a fi acceptate de utilizator dacă acesta nu le contrazice imediat, sau cel mai târziu în interval de 1 lună. În cazul plății, fără alte observații, se consideră că modificarea condițiilor a fost acceptată.

(3) Pentru a fi valide, explicațiile privind contractul, completările şi modificările contractuale trebuie făcute în scris. Părțile sunt de acord că, atunci când o terță parte este autorizată să utilizeze programul, cealaltă parte permite utilizatorului să primească și să înainteze declarații TIMOCOM.

(4) Dacă în acest contract se menționează persoane (de ex. utilizatori), denumirea trebuie înțeleasă în ambele forme, feminin, precum şi masculin.

2. Obiectul contractului

(1) TIMOCOM pune la dispoziția utilizatorului dreptul de utilizare pentru platformă (licență) contra unei taxe plătite periodic. Domeniul de aplicare a licenței depinde de acordul individual. TIMOCOM poate permite accesul la această platformă de utilizare (platformă) pentru utilizator, la discreția sa, fie prin intermediul unui software care urmează să fie instalat, o combinație de nume de utilizator și o parolă sau o interfață cu mediul hardware și software-ul existent la utilizator. Această platformă va fi operată prin servere conectate la internet, care pot fi accesate numai printr-o conexiune on-line.

Exceptând perioadele în care serverele utilizate de TIMOCOM nu sunt accesibile datorită unor motive tehnice sau a altor motive care nu pot fi influențate de TIMOCOM sau se efectuează lucrări necesare de mentenanță la servere pentru a păstra serviciile contractuale în cazul în care interferențele pot fi inevitabile la acces, în funcție de starea tehnică. TIMOCOM efectuează lucrările de întreținere și de upgrade, pe cât posibil, în zilele lucrătoare înainte de ora 7:30 sau după ora 18:00, ori în weekend, în orice perioadă a zilei (CET/CEST).

(2) În cazul în care TIMOCOM oferă utilizatorului accesul la platformă prin intermediul unui software, acest lucru poate fi, la discreția sa, de ex. sub formă de abonament online cu nume de utilizator și parolă, sau ca ofertă de descărcare de software prin pagina Acasă de la www.timocom.com, prin App Store® de la Apple®, Google Play™ etc. Descărcarea şi instalarea programului nu fac parte din serviciul TIMOCOM şi sunt executate în mod independent de către fiecare utilizator pe propria răspundere.

(3) Selectarea, achiziționarea şi utilizarea Hard- şi software-ului şi a echipamentelor de transmitere la distanță a datelor se fac exclusiv de utilizator, pe riscul propriu.

(4) TIMOCOM are dreptul ca, în cadrul dezvoltării şi al optimizării, să-şi modifice produsele, în măsura în care prin aceasta nu sunt limitate caracteristicile principale ale prestației.

(5) TIMOCOM poate transmite utilizatorului prin platformă notificări despre oferte, mesaje primite sau tranzacții. TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita numărul, durata și stocarea acestor mesaje.

3. Dreptul de utilizare

(1) Dreptul de utilizare acordat prin acest contract este valid numai pentru numărul de accesuri separate stabilite individual (TIMOCOM Accounts), din societatea comercială a utilizatorului, pentru fiecare sucursală, autonomă sau nu, la platforma pentru utilizatori a firmei TIMOCOM şi nu este transmisibil către terți sau alte sucursale.

(2) Dreptul de utilizare este valabil numai pentru introducerea şi accesarea datelor cu caracter specific comercial, într-o activitate comercială obișnuită. Toate informațiile sunt reale şi la cerere trebuie demonstrate către TIMOCOM. a) Nu se admite utilizarea în scopurile următoare:
a) Mesaje nesolicitate, cum sunt spam-ul, mesajele în masă, publicitatea generală şi ofertele generale.
b) Scopuri ilegale, informații false, dezinformare sau inducere în eroare.
c) Lezarea unor drepturi ale terților, ca de exemplu drepturile personalității, proprietatea intelectuală sau sfera privată a terților.
d) Crearea bazelor de date, în special a celor care fac posibilă generarea profilului unui alt utilizator.
e) Introducerea codurilor de programe care afectează funcționarea echipamentelor terminale sau a software-ului acestora.
f) Conținuturi care defavorizează, afectează sau dăunează firmei TIMOCOM sau terților, ca de exemplu altor utilizatori, cum sunt apelurile la boicotare, scrisorile în lanț, urmărirea, amenințarea, afronturile, defăimarea, discriminarea, exprimarea urii, opinii care pot dăuna relațiilor comerciale, opinii de natură sexuală, reprezentări ale brutalității, violenței sau nudității.
g) Conținuturi care contravin legislației în vigoare sau bunelor moravuri, sau pe care utilizatorul nu are dreptul să le trimită.

(3) Datele puse la dispoziție prin intermediul platformei pot fi extrase exclusiv prin funcțiile de export sau de imprimare. Automatizarea utilizării platformei, de ex. printr-o interfață, un software extern, programe bot, scripturi sau alte mijloace ajutătoare care diferă de standardele browserelor uzuale comerciale, cum sunt de ex. Chrome™, Firefox® sau Internet Explorer, necesită acceptul în scris al firmei TIMOCOM.
Toate ofertele de la TIMOCOM care implică utilizarea nelimitată la un preț fix se supun principiului de utilizare rezonabilă. Pe baza acestui principiu TIMOCOM încearcă să creeze pentru toți utilizatorii o experiență echitabilă și de înaltă calitate. De aceea TIMOCOM își rezervă dreptul de a lua măsurile corespunzătoare pentru a limita accesul oricărui utilizator, care prin comportamentul său suprasolicită resursele deținute de TIMOCOM într-un mod care afectează distribuirea echitabilă a capacității serverului, lățimii de bandă sau capacității de stocare. Astfel de măsuri pot fi, de ex., limitarea numărului de solicitări sau de tranzacții pe minut pentru un anumit cont, limitarea capacității de stocare etc.

(4) TIMOCOM își rezervă dreptul de a întrerupe legătura utilizatorului cu platforma şi de a șterge datele în cazul în care prin aceasta se previne sau se stopează încălcarea legii sau a bunelor moravuri. Același lucru este valabil şi în cazul în care sunt periclitate tehnic integritatea software-ului, a aplicațiilor sau a platformei de utilizatori TIMOCOM.

(5) În cazul în care utilizatorul nu-şi respectă o obligație contractuală, în special obligațiile conform pct. 3 (1) sau (2), pct. 4 (1), 5 (2), pct. 5 (2) sau (4) sau pct. 7 (2) sau (3) sau intră în întârziere după avertizare în mod implicit, în cea ce privește rezilierea contractului fată de firma TIMOCOM, se stinge obligația de prestație („blocare“) a firmei, dar aceasta își păstrează drepturile la compensare.

(6) Pentru fiecare caz de încălcare culpabilă a punctelor 3 (1) sau (2), sau pct. 5 (2), (4) sau (5) utilizatorul are o penalitate contractuală în cuantumul taxei pentru douăsprezece luni. Utilizatorul are dreptul să-şi demonstreze existența unor daune mai minore.

3a. Dreptul de utilizare a aplicației TC Profile®

(1) În măsura în care s-a convenit astfel, platforma acordă acces utilizatorului la baza de date TC Profile®. Prin această bază de date utilizatorul poate vizualiza datele existente ale firmelor terțe.

(2) Utilizatorul unei Licențe TC Truck&Cargo® poate introduce în baza de date informații privind firma proprie, pentru a fi vizualizate de firmele terțe. După introducerea informațiilor detaliate privind firma proprie, utilizatorul primește acces la informațiile detaliate ale firmelor terțe.

(3) Baza de date este pusă la dispoziție pentru a fi utilizată în activități comerciale normale, într-o societate comercială obișnuită. Copierea bazei de date în întregime, sau a pârților integrante din acesta, este interzisă prin dreptul de autor.

(4) Informațiile introduse trebuie menținute actuale. În cazul în care firma TIMOCOM are cunoștințe despre lipsă de informații sau inexactități în datele despre utilizator, TIMOCOM poate informa utilizatorul cu privire la această eroare. Dacă utilizatorul nu reușește să completeze informațiile în termen de 7 zile de la primirea informațiilor de la TIMOCOM, TIMOCOM este autorizat de către utilizator, dar nu și obligat, să corecteze datele în conformitate cu cifrele oficiale de comerț sau registrul de afaceri.

(5) TIMOCOM își rezervă dreptul, că în cazul nerespectării clauzelor de la punctele (3) şi (4) de mai sus, să blocheze datele utilizatorului şi accesul utilizatorului la baza de date.

(6) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3b. Dreptul de utilizare a aplicației TC Truck&Cargo®

(1) În măsura în care s-a convenit astfel, platforma oferă utilizatorului posibilitatea de a introduce oferte de vehicule sau marfă, cât şi de a căuta vehicule şi mărfuri, pentru transportul rutier internațional cu ajutorul aplicației TC Truck&Cargo®. În plus, platforma permite publicarea şi accesarea posibilităților de depozitare.

(2) Datele expirate trebuie șterse imediat. Introducerea trebuie să aibă loc în întregime, cu scris simplu fără spatii goale suplimentare sau fără alte semne adecvate pentru evidențiere şi cu datele corecte în cadrul câmpurilor de introducere prevăzute. TIMOCOM își rezervă dreptul de a șterge automat introducerile de date, care nu corespund acestor criterii, respectiv specificațiilor din cifra 3 alineatul 2.

(3) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3c. Dreptul de utilizare TC eMap®

(1) TC eMap® facilitează, dacă acest lucru a fost convenit, transmiterea datelor online către utilizator pentru reprezentarea cartografică şi pentru calcularea rutei. Toate reprezentările cartografice sunt supuse modificărilor continue - precum toate hărțile naţionale - şi nu reprezintă niciodată o ilustrare completă a situaţiei reale. TIMOCOM nu datorează, prin urmare, asigurarea corectitudinii reprezentărilor cartografice şi a altor date. Obligaţia de prestare a TIMOCOM se limitează la pregătirea, prelucrarea şi vizualizarea datelor pentru utilizator.

(2) Datele şi informaţiile reprezentate în TC eMap® sunt obţinute de la terţe persoane. De aceea, TIMOCOM îşi rezervă dreptul de retragere din contract în cazul livrării incorecte către sine şi care nu respectă termenul, dacă utilizatorul face dovada vinei TIMOCOM.

3) TC eMap® poate prioritiza la căutare destinații după numele localitătții sau codurile poștale specificate. Sunt posibile rezultate de căutare cu nume de localități asemănătoare sau denumiri multiple. TIMOCOM nu-și asumă responsabilitate pentru corectudinea selectării automate a localităţii dorite prin intermediul programului. De asemenea, TIMOCOM nu garantează corectitudinea sau integralitatea referitor la toate datele aferente, precum coduri poştale, datele străzii sau alte informaţii suplimentare. Hărţile sunt supuse modificărilor continue conform stadiului actual al tehnicii. Nu se garantează datele, precum şi lipsa erorilor şi caracterul integral al hărţilor.

4) Materialele care stau la baza hărților şi alte date conexe (imagini din satelit, informații privind taxele, restricții de trafic, POI-uri etc.) provin de la licențiatori. Hărțile, datele conexe şi funcționalitățile sunt protejate de Legea drepturilor de autor şi reprezintă proprietatea exclusivă a TIMOCOM şi/sau a licențiatorilor, respectiv a partenerilor şi sunt protejate prin contracte internaționale şi alte legi ale țării în care sunt utilizate. TIMOCOM acordă utilizatorului o sublicenţă neexclusivă, netransmisibilă pentru utilizarea unor astfel de hărţi, care sunt utilizate în produsele TIMOCOM, exclusiv pentru utilizarea internă de către utilizator. Îi este interzisă utilizatorului copierea, fragmentarea, extragerea, modificarea sau fabricarea hărților sau a produselor pe baza acesteia. Utilizatorului îi este interzisă devierea codului sursă, fişierelor sursă sau a structurii hărţilor total sau parţial, precum şi încercarea unei astfel de devieri, şi anume prin reconstruire, fragmentare, decompilare sau alte căi. Utilizatorului îi este interzisă utilizarea produselor pentru administrarea unei firme de prestări servicii sau în alte scopuri, care include prelucrarea hărţilor de către alte persoane sau entităţi. Utilizatorul nu primeşte drepturi de proprietate, care rămân în totalitate licenţiatorilor. Indicaţiile care fac referire la un copyright, datele de sursă sau rezerva proprietăţii în sau la hărţi nu trebuie modificate, ascunse sau îndepărtate.

(5) Dacă furnizorii terţi majorează preţurile, existente la încheierea contractului, faţă de TIMOCOM, TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a mări corespunzător preţurile pentru licenţele contra cost faţă de utilizator. Majorarea preţurilor intră în vigoare pe data de 1 a lunii următoare după primirea declaraţiei. Dacă majorarea preţurilor pentru utilizarea TC eMap® de către TIMOCOM va depăşi 10% în decursul unui an calendaristic, atunci utilizatorul are dreptul extraordinar de reziliere, care poate fi exercitat în decursul a 2 săptămâni de la comunicarea majorării preţurilor.

(6) TIMOCOM îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, de a modifica, de a extinde, de a şterge şi de a reclasifica oricând reprezentările cartografice şi elementele de date, inclusiv proprietăţile şi specificaţiile pentru reprezentările cartografice şi funcţionalităţile suplimentare referitoare la hărţi. TIMOCOM nu are obligația să livreze sau să realizeze lucrări de întreţinere, să remedieze erori, să corecteze erori (Patch), să facă actualizări (Updates) sau să aducă îmbunătăţiri (Upgrades).

(7) Sunt valabile suplimentar aceste condiţii pentru utilizatorii finali (Condiţii de utilizare a serviciilor HERE)

(8) Raportul contractual referitor la licenţele contra cost începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licenţă şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părţi, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, la sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3d. Dreptul de utilizare a funcției de urmărire

(1) Platforma acordă utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, accesul la funcția telematică, prin care poate transfera (upload) către platforma utilizatorilor TIMOCOM datele existente ale vehiculelor sale proprii, ca de ex. datele de poziție ale Sistemului de Poziționare Globală (GPS), ale aparatelor de localizare existente şi posibilitatea afișării nelimitate pentru uz propriu sau pentru alți utilizatori ai platformei (Viewer) în cadrul autorizării pe perioadă determinată. De asemenea, platforma permite vizualizatorului afișarea datelor de la dispozitivele de navigare din vehiculele altor utilizatori, atâta timp cât există o permisiune în acest sens. O componentă necesară pentru afișarea acestor date este contractul cu un furnizor de servicii telematice pentru upload, precum și o licență a aplicației TC eMap® sau un instrument de afișare a hărților similare, susținut de interfața de la TIMOCOM (GPS-Share).

(2) Utilizatorul se obligă, dacă şi-a dat acceptul unui viewer pentru afișarea datelor sistemului telematic al vehiculului său, să asigure disponibilitatea acestor date în timpul perioadei convenite în limitele nivelului actual al tehnicii. Utilizatorul este singurul responsabil pentru transmiterea corectă şi la termen a datelor către TIMOCOM.

(3) Utilizarea şi prelucrarea datelor sistemelor telematice din vehiculele străine, care nu sunt închiriate sau utilizate în leasing permanent de către utilizator, este interzisă dacă nu are loc în cadrul unei autorizări conform paragrafului 1 de mai sus între 2 utilizatori ai software-ului. În special, utilizatorului îi este interzisă încărcarea datelor provenite de la sistemele telematice ale subcontractorilor, care activează în mod regulat, respectiv sunt angajați permanenți ai utilizatorului. Dacă se încalcă acest paragraf, TIMOCOM are dreptul de a bloca datele sistemului telematic respectiv.

(4) Utilizatorul este răspunzător pentru utilizarea software-ului conform legii de protecție a datelor. Utilizatorul se obligă ca, la colectarea, procesarea şi utilizarea datelor prin intermediul funcției, să respecte toate prevederile legale relevante pentru protecția datelor. În special, este permisă utilizarea datelor telematice exclusiv pentru coordonarea utilizării vehiculelor, respectiv a sistemelor telematice în cadrul scopurilor urmărite de serviciu. Nu este permis ca sistemele telematice activate să menționeze în cadrul serviciului numele clar al persoanelor fizice (de ex. numele șoferului).

(5) Utilizatorul își dă acordul pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor procesate prin intermediul platformei (în special datele de poziție) de către TIMOCOM. Utilizatorul poate revoca oricând acordul dat pentru colectarea, prelucrarea, salvarea şi utilizarea datelor telematice procesate prin această funcție, cu valabilitate pe viitor. Revocarea nu afectează obiectul contractului şi obligația de plată a utilizatorului. Utilizatorul recunoaște că este posibil ca TIMOCOM, ca urmare a unei astfel de revocări, să nu mai fie în măsură să faciliteze în continuare funcția telematică.a) Utilizatorul informează toate persoanele echipate cu un sistem telematic, înainte de începerea utilizării, despre acordul dat pentru procesarea datelor de către TIMOCOM, tipul datelor procesate, scopul şi durata procesării, companiile care participă la procesarea datelor, precum şi posibilitatea de a încheia transferul datelor.b) Dacă este necesar, conform legilor aplicabile în cazul utilizatorului, un acord al persoanelor echipate cu un sistem telematic, utilizatorul va asigura că există în formă scrisă toate acordurile necesare sau conform alternativelor posibil admise conform legii respective aplicabile. Utilizatorul trebuie să păstreze dovezi corespunzătoare pe durata a doi ani după sfârșitul perioadei contractuale şi să le transmită la TIMOCOM în original, la cerere.

(6) Utilizatorul este răspunzător pentru utilizarea funcției conform legii de protecție a datelor. Viewer-ul se obligă să respecte toate prevederile relevante de protecție a datelor conform legii valabile în fiecare caz în parte în cazul colectării, prelucrării şi utilizării datelor. În special, este permisă utilizarea datelor telematice exclusiv pentru coordonarea utilizării vehiculelor, respectiv a sistemelor telematice în cadrul scopurilor urmărite de serviciu. Orice utilizare a datelor în afara acestui scop nu este permisă.

(7) În cazul în care viewer-ul, respectiv utilizatorul încalcă prevederile legale de protecţie a datelor, în special paragrafele precedente 4, 5 respectiv 6, TIMOCOM are dreptul să rezilieze contractul cu viewer-ul, respectiv cu utilizatorul fără notificare prealabilă. Viewer-ul, respectiv utilizatorul eliberează TIMOCOM de toate pretenţiile, care rezultă din sau în legătură cu o nerespectare a prevederilor legale de protecţie a datelor, în special paragrafele de mai sus 4, 5 respectiv 6, de către viewer, respectiv de către utilizator.

(8) Raportul contractual contra cost începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licenţă de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părţi, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, la sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3e. Dreptul de utilizare TC eBid®

(1) Conform acordului, platforma acordă acces utilizatorului la aplicaţiaTC eBid®, prin care se pot lansa invitaţii la contracte fixe din branşa de transport şi logistică către un grup țintă (licitant) care să fie selectată de către ei sau pot depune oferte pentru licitaţii (ofertant). Aplicaţia permite utilizatorului la descrierea ofertelor, colectarea, procesarea şi transmiterea ofertelor pentru concluzionarea unui contract pe propria răspundere.

(2) Dreptul de folosinţă începe pentru tenderer odată cu primirea plăţii pentru prima factură emisă de TIMOCOM sau prin acordarea accesului la aplicaţie de către TIMOCOM.

(3) Punerea în licitație nu reprezintă o ofertă care să atragă după sine obligații, ci numai o solicitare de oferte și nu impune încheierea unui contract. Licitantului i se aduce la cunoștință că o ofertă de preț se referă exclusiv la serviciile pe care le oferă. Un contract cu forță legală poate exista numai după încheierea unui acord între ofertantul mărfii de transportat și licitant.

(4) Obligaţiile ofertantului cu privire la oferta comunicată se extind pe o perioadă de 1 lună după expirarea timpului de publicare a licitaţiei.

(5) TIMOCOM îşi rezervă dreptul ca, într-un interval de maximum 2 zile lucrătoare de la publicare, să verifice dacă ofertele puse de tenderer şi de ofertantanţi sunt corecte din punct de vedere legal, sunt complete şi fundamentale. O ofertă este considerată a fi necorespunzătoare din punct de vedere legal dacă contravine legislaţiei în vigoare sau prevederilor autorităţilor abilitate, dacă lezează drepturile terţilor sau încalcă bunele moravuri. O ofertă este considerată a fi incompletă în cazul în care lipsesc elemente contractuale de bază sau informaţii necesare, ca de exemplu cu privire la autorizaţiile sau licenţele de execuţie necesare. O ofertă este considerată, de exemplu, a fi nefundamentală în cazul în care are un caracter predominant de reclamă sau este valabilă pentru un singur transport.

(6) În cazul în care TIMOCOM constată că cel care a pus un tender sau ofertantul nu respectă prevederile paragrafului 5, chiar dacă aceasta se întâmplă ulterior, TIMOCOM are dreptul de a îndepărta oferta din aplicaţie, de a o anula sau de a nu o publica de la început, dar îşi păstrează totodată dreptul la compensare.

(7) TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a publica în aplicaţie numai oferte ale tendererilor, care dispun de o evaluare cel puţin medie a bonităţii de către o organizaţie de profil recunoscută şi pentru care nu se cunosc condiţii care să pună în pericol derularea financiară a ofertelor. O evaluare medie a bonităţii corespunde, de exemplu, unui indice mai mare de 300 la Creditreform în Germania, unui „B” la Euler Hermes Kreditversicherungs-AG sau unui „R” la Coface AG în Europa. Dacă bonitatea tendererului scade sub această valoare, sau sub o valoare echivalentă, în timpul derulării ofertei, sau dacă la cunoştinţa firmei TIMOCOM ajung condiţii care pot pune într-un pericol concret plata ulterioară a ofertei, TIMOCOM poate anula oferta odată cu luarea la cunoştinţă a înrăutăţirii evaluării sau o poate suspenda până la încetarea bonităţii limitate.

(8) TIMOCOM are dreptul de a regla transmiterea ofertelor pentru o licitaţie sau valorificarea pas cu pas unei oferte licitate cu creanţa rezultată către TIMOCOM din această licitaţie.

(9) TIMOCOM pune la dispoziţia potenţialilor ofertanţi un domeniu special pentru întrebări legate de o licitaţie concretă. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de licitare cu un interval de timp pentru răspunderea întrebărilor, care astfel se prelungeşte cu 1 zi lucrătoare. TIMOCOM îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a şterge datele care îngreunează folosinţa aplicaţiei de către alţi utilizatori, care, de exemplu,
- nu servesc la clarificarea problemelor referitoare la o licitaţie concretă,
- sunt de natură publicitară, sau
- pot afecta credibilitatea altor participanţi.

(10) Pentru toate informaţiile şi ofertele unui utilizator din cadrul unei licitaţii, pe care TIMOCOM o publică sau transmite prin aplicaţia sa, răspunderea îi revine în exclusivitate utilizatorului. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru aceste informaţii, pentru derularea contractelor care rezultă din acestea, sau pentru acordurile contractuale rezultante şi nu se constituie în partea contractuală. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru informaţiile şi capacitatea de prestare a ofertanţilor, în special când aceştia au fost invitaţi la dorinţa tendererului.

(11) TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a elimina ofertele pentru o licitaţie sau de a nu le transmite, în cazul în care ajung la cunoştinţa sa condiţii care pot periclita concret capacitatea de prestaţie a ofertantului, respectiv îi interzic acestuia prin lege sau prin decizii ale instituţiilor de abilitate îndeplinirea prestaţiei licitate. TIMOCOM poate şterge ofertele sau poate anula transmiterea ofertelor care nu sunt făcute în nume propriu sau pentru folosul propriu.

(12) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți. Alternativ, raportul contractual poate fi motivat prin încheierea individuală şi încetează automat cu încheierea licitaţiei, fără a fi necesară o reziliere separată. Dreptul de utilizare al ofertantului, care a fost invitat la o licitaţie de către un licitant, se încheiere odată cu termenul de expirare al licitaţiei, fără a fi necesară o reziliere specială, iar în rest, cu dreptul de utilizare din prezentul contract de licenţă.

(13) TIMOCOM are dreptul de a majora taxa de utilizare în cazul unei majorări a indexului de preţuri de către Comisia UE (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) pentru UE (HVPI) conform Ordonanţei UE Nr. 1921/2001, Bază 2005 = 100 puncte, faţă de indexul existent la încheierea contractului, în aceeaşi proporţie, fără a fi necesară o înştiinţare specială de modificare a preţurilor. Referinţa fiind modificarea comunicată de Comisia UE pentru luna octombrie. Modificarea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul unei scăderi a indexului de preţuri, taxa de utilizare se reduce automat în aceeaşi proporţie, cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor. Preţul curent este fix pentru 1 an calendaristic. Reglementarea este aplicabilă anual.

3f. Dreptul de utilizare a bursei depozitelor

(1) Platforma oferă utilizatorului posibilitatea - în măsura în care agreat - ofertarea şi căutarea spaţiilor de depozitare. Publicarea ofertelor pot avea loc prin intermediul platformei, prin pagina Acasă de la TIMOCOM, cu acces public, sau prin www.portatio.com.

(2) Datele expirate trebuie şterse imediat. Introducerea trebuie să aibă loc în întregime, cu scris simplu fără spaţii goale suplimentare sau fără alte semne adecvate pentru evidențiere şi cu datele corecte în cadrul câmpurilor de introducere prevăzute. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a şterge automat introducerile de date, care nu corespund acestor criterii, respectiv specificaţiilor din cifra 3 alineatul 2.

(3) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3g. Dreptul de utilizare a funcției de messaging

(1) Funcţia de messaging face posibil ca utilizatorul, în măsura în care s-a convenit asupra acestui lucru, să trimită mesaje unui alt utilizator înregistrat pentru această funcţie, în cadrul platformei pentru utilizatori.

(2) Funcţia de messaging nu se substituie mijloacelor de comunicare publice generale şi, în special, nu este adecvată pentru a transmite mesaje de urgenţă sau de alarmă către organizaţiile sau autorităţile abilitate.

(3) Pentru utilizarea funcţiei este necesar ca utilizatorul să aibă creat un profil şi acest profil să fie menţinut activ. Prin activarea funcţiei de messaging utilizatorul poate fi afişat în platforma utilizatorilor ca fiind pregătit să primească mesaje. Utilizatorul înregistrat este singurul răspunzător pentru conţinutul mesajelor trimise. Mesajele trimise de utilizator nu reprezintă opinii ale firmei TIMOCOM, iar TIMOCOM nu le susţine şi nu şi le însuşeşte.

(4) TIMOCOM colectează, procesează şi stochează, în decursul activării şi utilizării funcţiei de messaging, date personale şi tehnice, mesaje şi informaţii pe care utilizatorul le face el însuşi cunoscute terţilor prin profilul său. Aceste date sunt utilizate de TIMOCOM în scopurile următoare:
- Verificarea identităţii utilizatorului
- Furnizarea şi întreţinerea serviciilor convenite
- Asigurarea respectării prezentelor condiţii de utilizare
- Efectuarea tranzacţiilor iniţiate de utilizator
- Îndeplinirea obligaţiilor legale sau a cerinţelor legale ale autorităţilor.

(5) TIMOCOM nu garantează că mesajele ajung la destinatar. De asemenea, nu garantează că persoanele care se declară expeditoare sau destinatare corespund în realitate cu persoanele care trimit sau recepţionează un mesaj.

(6) TIMOCOM îşi rezervă dreptul, fără a avea însă prin aceasta şi obligaţia, să verifice, respectând confidenţialitatea în telecomunicaţii, mesajele utilizatorilor şi caz de nerespectare a punctului 3 (2) al acestor condiţii de utilizare, să blocheze astfel de mesaje sau să blocheze datele utilizatorului sau accesul acestuia la funcţia de messaging.

(7) Prin utilizarea funcţiei de messaging utilizatorul se declară de acord ca mesajele pe care le trimite prin această funcţie să fie stocate de TIMOCOM, cu respectarea confidenţialităţii în telecomunicaţii, pe un server pentru o durată de cel puţin 3 luni, în scopul transmiterii către utilizatorul selectat şi să facă posibilă afişarea mesajelor pentru acesta. TIMOCOM păstrează mesajele pe server pentru utilizatori până când acestea vor fi şterse la dorinţa tuturor utilizatorilor implicaţi, sau pentru o perioadă de timp de cel puţin 3 luni de la creare şi trimitere, în măsura în care legea, ori decizii ale tribunalelor sau ale autorităţilor nu impun altceva. După expirarea perioadei minime de stocare utilizatorul trebuie să accepte faptul că mesajul va fi şters fără o altă înştiinţare.

(8) Respectarea unor eventuale obligaţii de păstrare a mesajelor îi revine în exclusivitate utilizatorului. În acest scop utilizatorul are la dispoziţie o funcţie de imprimare, care face posibilă şi o păstrare separată.

(9) Utilizatorul răspunde pentru utilizarea funcţiei de messaging în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Utilizatorul se obligă ca, la colectarea, procesarea şi utilizarea datelor prin intermediul funcţiei de messaging, să respecte toate prevederile legale relevante pentru protecţia datelor. Orice utilizare a datelor în afara acestui scop nu este permisă. Utilizatorul exonerează pe TIMOCOM de orice pretenţii care pot rezulta din sau în legătură cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor.

(10) Utilizatorul poate revoca oricând acordul dat faţă de TIMOCOM pentru colectarea, procesarea, stocarea şi utilizarea datelor procesate prin funcţia de messaging, cu efect pe viitor. Revocarea nu afectează obiectul contractului şi obligația de plată a utilizatorului. Utilizatorul admite că este posibil ca TIMOCOM, ca urmare a unei astfel de revocări, să nu mai fie în măsură să faciliteze utilizarea funcţiei de messaging.

(11) Raportul contractual contra cost începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licenţă de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părţi, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, la sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3h. Dreptul de utilizare a aplicației TC Connect

Conform acordului, TC Connect permite utilizatorului să stabilească o conexiune între sistemul său software de gestionare a transportului (în cele ce urmează: SGT) şi platformă. TC Connect îndeplineşte astfel funcţia unei interfeţe prin care se pot transfera datele SGT-ul utilizatorului şi platformă.

(2) Nu se include o interfață grafică pentru utilizator. Pentru a afișa conținutul din platformă este posibil să fie necesar acordul pentru multiple licențe.

(3) Conectarea platformei/interfeţei cu SGT-ul utilizatorului se implementează de către utilizator pe propria răspundere. TIMOCOM poate oferi sprijin utilizatorului prin furnizarea informațiilor tehnice în ceea ce privește interfața. Furnizarea informațiilor tehnice asupra produsului nu este inclus în contract. Nu este garantat că descrierea tehnică a produsului este utilă fără precedent tehnic know-how asupra interfeței.

(4) Relația contractuală începe cu acceptarea în scris sau cu semnarea contractului de licență și poate fi reziliată fără precizarea motivelor de oricare din părți, cu un preaviz de 14 zile, la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3i Dreptul de utilizare pentru „Serviciul de management al documentelor”

(1) Platforma acordă acces utilizatorului, în măsura în care s-a convenit aceasta, la „Serviciul de management al documentelor (SMD)”, prin care utilizatorul poate încărca documente proprii pe platforma TIMOCOM (Upload) şi le poate pune la dispoziţia altor utilizatori ai platformei pentru consultare. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a limita acest serviciu în ceea ce priveşte formatul, mărimea şi cantitatea documentelor.

(2)   Documentele încărcate de utilizator vor fi salvate codificat în UE. Accesarea datelor se face prin download de către utilizatorul autorizat, dar utilizatorul care le-a încărcat îşi păstrează drepturile asupra acestor documente. Utilizatorul care a încărcat documentele îşi dă acordul pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor generate prin SMD de către TIMOCOM.

(3) Tehnologiile şi funcţionalităţile serviciului SMD sunt protejate de Legea drepturilor de autor şi reprezintă proprietatea exclusivă a TIMOCOM şi a licenţiatorilor, fiind protejate prin contracte internaţionale şi alte legi ale ţării în care sunt utilizate.

(4)   TIMOCOM nu are obligaţia faţă de utilizator de a oferi acest serviciu pentru perioadele de timp în care nu este disponibil conform Cifrei 2 parag. 1 al acestor Condiţii, dacă aceasta se datorează unui terţ licenţiator sau unor cauze care nu depind de TIMOCOM. În astfel de cazuri utilizatorul va fi informat fără întârziere şi în mod similar, nu este obligat la contraplată pentru respectiva perioadă de timp.

(5) Utilizatorul este singurul răspunzător pentru utilizarea accesului său la SMD, nu va folosi acest serviciu în mod abuziv sau incorect şi nu va încerca, direct sau prin terţi, să acceseze informaţii pentru care nu este autorizat sau să intervină în sistemul platformei. În astfel de cazuri va suporta în întregime cheltuielile create, inclusiv cele rezultate prin verificarea sistemelor de către TIMOCOM şi/sau sunt urmarea unor defecţiuni sau deranjamente care pentru care este răspunzător utilizatorul. Utilizatorul trebuie să informeze TIMOCOM fără întârziere despre orice posibilitate de accesare a produselor de către terţi neautorizaţi sau orice lezare a securităţii datelor care au ajuns la cunoștința sa, sau pe care le presupune şi să ia fără întârziere toate măsurile corespunzătoare, gratuit faţă de TIMOCOM, în special când acest lucru i se solicită de către TIMOCOM, iar măsurile necesare nu depășesc cheltuieli rezonabile.

(6) Înainte de a încărca documentele, utilizatorul trebuie să verifice dacă acestea nu conţin materiale dăunătoare şi în special, prin utilizarea unor programe antivirus conforme nivelului tehnic curent, dacă nu conţin software maliţios.

(7) Utilizatorul poate revoca oricând acordul dat faţă de TIMOCOM pentru colectarea, procesarea, salvarea şi utilizarea datelor procesate prin SMD, cu efect pe viitor. Revocarea nu afectează obiectul contractului şi obligația de plată a utilizatorului. Utilizatorul admite că este posibil ca TIMOCOM, ca urmare a unei astfel de revocări, să nu mai fie în măsură să faciliteze utilizarea serviciului SMD.

(8) Utilizatorul răspunde pentru gestionarea documentelor în conformitate cu normele de protecţie a datelor şi se obligă să respecte toate prevederile relevante de protecţie a datelor conform legii valabile.

(9) În cazul în care se încalcă prevederile legale de protecţie a datelor, în special cu referinţă la paragraful precedent (8), TIMOCOM are dreptul să rezilieze contractul fără preaviz. Utilizatorul exonerează pe TIMOCOM de orice pretenţii care pot rezulta din sau în legătură cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor, a prevederilor contractuale sau a altor prevederi legale.

(10) SMD nu este un înlocuitor pentru o arhivă electronică a datelor şi în special TIMOCOM nu depozitează datele pe termen nelimitat, sigure în ceea ce priveşte revizuirea. Respectarea unor eventuale obligaţii de păstrare a mesajelor îi revine în exclusivitate utilizatorului. După expirarea dreptului de folosinţă utilizatorul trebuie să accepte faptul că datele pot fi şterse fără o altă înştiinţare.

(11) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3j. Dreptul de folosință a aplicației „GPS-Share”

(1) În măsura în care s-a convenit astfel, funcția „GPS-Share” permite utilizatorului să stabilească o conexiune între sistemul software al utilizatorului și platformă. „GPS-Share” îndeplinește astfel funcția unei interfețe prin care se pot transfera datele între software şi platformă. Prevederile legale referitoare la protecția datelor ale funcției telematice pentru TC eMap® (paragrafele 3 - 7) sunt aplicabile în ceea ce privește utilizarea specifică a datelor telematice.

(2) Nu se include o interfață grafică pentru utilizator. Pentru a afișa conținutul din platformă este posibil să fie necesar acordul pentru multiple licențe.

(3) Conectarea software-ului existent al utilizatorului la această interfață se face de către utilizator pe propria răspundere. TIMOCOM poate oferi sprijin utilizatorului prin furnizarea informațiilor tehnice în ceea ce privește interfața. Furnizarea informațiilor tehnice asupra produsului nu este inclus în contract. Nu este garantat că descrierea tehnică a produsului este utilă fără precedent tehnic know-how asupra interfeței.

(4) Relația contractuală începe cu acceptarea în scris sau cu semnarea contractului de licență și poate fi reziliată fără precizarea motivelor de oricare din părți, cu un preaviz de 14 zile, la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3k. Dreptul de utilizare a aplicației TC Transport Order®

(1) Platforma face posibilă pentru utilizator, prin intermediul aplicației TC Transport Order®, în măsura în care s-a convenit astfel, încărcarea, prelucrarea, trimiterea și afișarea declarațiilor și documentelor pentru întocmirea documentației și sprijină încheierea unui contract de transport cu un alt partener contractual. Pentru aceasta utilizatorul poate crea documente, poate procesa formulare, comenta și stoca declarații în platformă. TIMOCOM poate pune la dispoziția utilizatorului tranzacțiile anterioare.

(2) Alți parteneri contractuali pot fi utilizatori ai platformei sau contacte terțe create de ofertanții de transporturi. Prin trimiterea unor documente sau declarații un astfel de contact terț nu primește un drept de utilizare a platformei pentru sine.

(3) Din motive tehnice, în formulare pot exista anumite date predefinite. Datele predefinite nu reprezintă o recomandare din partea TIMOCOM. Dacă este cazul, utilizatorul trebuie să ajusteze aceste date pe proprie răspundere . Datorită setărilor individuale de limbă ale utilizatorilor platformei, este posibil să fie influențate titlurile și descrierile din cadrul unui formular, iar de aceea să difere de o explicație între expeditor și destinatar. Titlurile și descrierile din formulare, precum și traducerile acestora, au scopul de a mări confortul utilizatorilor și reprezintă sugestii de formulare care nu creează niciun fel de obligații pentru TIMOCOM. Utilizatorii trebuie să ia decizii proprii referitoare la interpretarea acestor termeni din titlurile și descrierile din formulare. Ca presetare pentru un document „obligatoriu” este considerată setarea de limbă a creatorului documentului.

(4) Utilizatorul este conștient de faptul că, prin introducerea afirmațiilor corespunzătoare referitoare la componentele principale ale unui transport în cadrul acestei aplicații rezultă un contract legal între părți, cu drepturile și obligațiile confirmate.

5) TIMOCOM îi poate susține pe utilizatori la respectarea obligativității de păstrare. Pentru aceasta TIMOCOM poate colecta, stoca și prelucra datele tranzacțiilor pentru un interval de timp de până la 10 ani financiari. Răspunderea pentru respectarea unor eventuale obligații de păstrare îi revine în exclusivitate utilizatorului. TIMOCOM pune la dispoziție o funcție de exportare a datelor, pentru a face posibilă pentru utilizator o stocare separată. TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita spațiul de stocare a tranzacțiilor conform principiului de fair-use conform aliniatului 3.3 al acestor Condiții, un spațiu suplimentar necesitând un acord separat. În măsura în care utilizatorul solicită accesul la aceste date stocate după terminarea contractului de utilizare, TIMOCOM are dreptul de a condiționa eliberarea datelor de achitarea unei sume corespunzătoare acestui serviciu, precum și de achitarea tuturor eventualelor creanțe rezultate din prezentul contract de licență.

(6) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună, în cazul în care contractul nu este reziliat cu preaviz de către oricare dintre părți.

3l. Dreptul de utilizare pentru „Oferte de transport“

(1) Platforma acordă acces utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, la funcția „Oferte de transport”, prin care se pot lansa invitații la contracte fixe din branșa de transport şi logistică către un grup țintă (ofertanți de transporturi) selectat, sau poate răspunde cu un preț la o ofertă (ofertant). Aplicația permite utilizatorului descrierea și prelucrarea unor contracte unice pentru transporturi, cât și trimiterea unor oferte sau prețuri.

(2) Din acest grup-țintă pot face parte utilizatori ai platformei sau contacte terțe create de ofertanții de transporturi.

(3) TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita numărul ofertanților care pot fi selectați pentru un contract având ca obiect un singur transport. De asemenea, TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita intervalul de timp dintre ofertă și termenul de livrare prevăzut.

(4) Publicarea unei oferte de transporturi nu atrage după sine obligații, ci este numai o solicitare de oferte și nu impune încheierea unui contract. Ofertantului de transporturi i se aduce la cunoștință că o ofertă de preț se referă exclusiv la serviciile pe care le oferă. Un contract cu forță legală poate exista numai după încheierea unui acord între ofertantul mărfii de transportat și licitant.

(5) Datele expirate trebuie şterse imediat. Introducerea trebuie să aibă loc în întregime, cu scris simplu fără spaţii goale suplimentare sau fără alte semne adecvate pentru evidențiere şi cu datele corecte în cadrul câmpurilor de introducere prevăzute. TIMOCOM își rezervă dreptul de a șterge automat informațiile care nu respectă aceste criterii, respectiv condițiile de la punctul 3, paragraful 2, fără o înștiințare prealabilă.

(6) Raportul contractual începe odată cu acceptul scris sau cu semnarea contractului de licență şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile, de la sfârșitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți. Dreptul de utilizare al ofertantului, care a fost invitat la o licitație de către un licitant, se încheiere odată cu acordarea contractului unuia dintre participanți, fără a fi necesară o reziliere specială, iar în rest, cu dreptul de utilizare din contractul de licență existent.

4. Taxa de utilizare

(1) Taxa de utilizare este scadentă în avans pentru perioada de utilizare respectivă iar plata trebuie făcută până cel târziu în a treia zi lucrătoare a intervalului de timp respectiv. Facturile pentru servicii suplimentare prestate de TIMOCOM sunt scadente imediat. Costurile pentru efectuarea plăţii revin în totalitate utilizatorului cu excepţia plăţii prin SEPA.

(2) Se exclude orice drept al utilizatorului de compensare sau de reţinere a prestaţiilor sale pentru solicitări de natură reconvenţională, cu excepţia celor incontestabile sau impuse juridic.

(3) În cazul în care TIMOCOM a acordat la un utilizator, cu plata în avans a perioadei contabile un anume discount, atunci această reducere nu se aplică la contract sau o parte a contractului, atunci când el este reziliat în condiţii normale, înainte de perioada definită. Acelaşi reguli se aplică şi în cazul în care rezilierea este efectuată de către TIMOCOM din motive bune.

(4) TIMOCOM are dreptul de a crește anual prețul abonamentului, cu excepția garanției prețului stabilită pentru perioada în cauză. TIMOCOM anunță creșterea prețului cu o perioadă de cel puțin 4 săptămâni, printr-o notificare în scris. În cazul în care prețul crește cu mai mult de 5% față de perioada în cauză a anului trecut, clientul are dreptul de a rezilia contractul cu un termen de 14 zile de la data de aplicare a prețului crescut. În sensul acestei clauze, pierderea unei reduceri sau expirarea unei perioade cu reducere nu înseamnă creșterea prețului. Faptul că TIMOCOM nu își asumă dreptul de a crește prețul abonamentului, nu înseamnă renunțarea la regula ca atare. Plata în avans nu atrage după sine scutirea de la creșterea prețului.

5. Tratamentul egal, sublicenţe, drepturile de protecţie, protecţia datelor

(1) Software-ul oferă utilizatorului acces la platforma, pe lângă alţi utilizatori existenţi, fără tratament preferenţial faţă de alţi utilizatori.

(2) Acest contract de licenţă nu oferă dreptul de a distribui sublicenţe sau de a transmite către terţi datele sau posibilităţile de folosire obţinute prin intermediul software-ului şi în special nu oferă dreptul de a folosi software-ul pentru drepturi de protecţie proprii privind procesarea electronică a datelor. Software-ul şi codul-sursă sunt protejate prin dreptul de autor. Software-ul rămâne în proprietatea firmei TIMOCOM. Software-ul poate conţine coduri care sunt proprietatea intelectuală a terţilor, cu trimiteri, posibil prin linkuri. Aceste coduri sunt licenţiate utilizatorului pe baza contractelor de licenţă sau a prevederilor respectivilor terţi. Utilizatorul acceptă valabilitatea acestor contracte de licenţă sau prevederi.

(3) Utilizatorul trebuie să înştiinţeze firma TIMOCOM cu privire la orice moduri de utilizare de către terţi care contravin condiţiilor de utilizare prevăzute în acest contract, sau pretenţii ale terţilor faţă de folosinţa de către utilizator sau către TIMOCOM, de care ia cunoştinţă, pentru a face posibile contramăsuri juridice cât mai rapide.

(4) Utilizatorul nu are drepturi de asistenţă tehnică referitor la software, de livrare ulterioară de actualizări sau alte suporturi de date şi în special nu are niciun fel de drept asupra codului-sursă, ingineria inversă, dezasamblarea sau modificarea software-ului. Utilizatorului îi este interzisă folosirea software-ului licenţiat pentru dezvoltare ulterioară de tehnologie software, a versiunilor modificate sau pentru crearea de copii destinate terţilor, aceştia fiind chiar alţi utilizatori. Orice mod de folosire care depăşeşte acest cadru, adică prin copii, prin folosirea în paralel sau alternantă în locuri de muncă diferite sau în folosul altor societăţi comerciale şi/sau sucursale, necesită un contract scris pentru licenţe contra cost suplimentare.

(5) Utilizatorul are obligaţia să informeze firma TIMOCOM despre orice schimbare în cea ce priveşte afacerea sa, imediat după registrarea lor. Acest lucru se aplică în special în cazul unor schimbări de adresă sau eliminarea/adăugarea unui asociat în conducerea afacerii comerciale.

(6) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să-i stocheze datele tehnice în scop de identificare și catalogare, de siguranță a datelor şi pentru îmbunătățirea transferului de date. Aici pot fi incluse date anonime despre terminalul folosit, cum sunt sistemul de operare, rezoluția monitorului, browser-ul, ID-ul și viteza procesorului, memoria fizică și adresa MAC, precum și date care în anumite cazuri pot duce la identificarea personală, cum sunt adresa IP, identificarea terminalului, DNS-ul domeniului, calea de instalare, identificarea utilizatorului, limba setată, cookies și datele telematice. În afară de aceasta, TIMOCOM stochează și prelucrează date la înregistrarea utilizatorului pentru un cont TIMOCOM, la crearea profilului pentru reprezentarea în platformă, ca de ex. numele utilizatorului, formula de adresare, datele de contact, apartenența la o firmă și cunoștințele de limbă specificate.

(7) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să-i stocheze datele comerciale în scopul încheierii contractului şi a derulării ulterioare a acestuia şi ca TIMOCOM să solicite informaţii cu privire la utilizator de la organizaţii de informare de specialitate recunoscute.

(8) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să poată transmite datele utilizatorului pentru îndeplinirea contractului de licență sau a comenzilor de servicii către filiale sau companiile partenere. În prezent acestea sunt următoarele: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Aceste companii colectează şi procesează datele utilizatorului exclusiv prin mandatul acordat de TIMOCOM conform instrucţiunilor acestuia şi sunt obligate de TIMOCOM la respectarea legii valabile de protecţie a datelor. O transmitere a datelor personale ale utilizatorului unui terț poate avea loc, în plus, în cazuri impuse de lege, hotărârilor autorităților sau judecătorești executorii, precum şi pentru împiedicarea sau combaterea infracțiunilor sau a încălcărilor acestor clauze de licență. Datele care nu fac referire la informații personale, ca de ex. datele anonimizate sau datele destinate terților, necesare pentru derularea contractului, pot fi stocate și prelucrate de TIMOCOM și pot fi transmise către terți.

(9) Utilizatorul poate revoca sau limita oricând acordul dat față de TIMOCOM pentru colectarea, procesarea, stocarea şi utilizarea datelor, cu efect pentru viitor. Revocarea sau înștiințarea de limitare pot fi adresate către:

TIMOCOM GmbH
Protecţia datelor
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Revocarea și limitarea nu afectează restul contractului şi obligația de plată a utilizatorului. Utilizatorul admite că este posibil ca TIMOCOM, ca urmare a unei astfel de revocări sau limitări, să nu mai fie în măsură să ofere accesul la platformă.

(10) TIMOCOM atrage atenţia asupra faptului că, în conformitate cu art. 31 al Legii federale germane privind protecţia datelor (BDSG), datele referitoare la derularea neconformă a creanţelor scadente, rezultate din relaţiile contractuale, vor fi transmise la SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, în măsura în care contractul din care a rezultat creanţa poate fi reziliat fără preaviz datorită restanţelor de plată şi suma datorată scadentă nu a fost achitată în cadrul termenului de plată comunicat. Mai multe informaţii despre SCHUFA pot fi găsite la www.meineSCHUFA.de.

6. Garanţia şi răspunderea

(1) TIMOCOM garantează exclusiv căplatforma este adecvată pentru utilizarea în domeniul de aplicare convenit. Informaţiile cuprinse în descrierile produselor, prospecte şi instrucţiunile de utilizare puse la dispoziţie de TIMOCOM, reprezintă recomandări din care nu rezultă niciun fel de obligaţii. TIMOCOM nu are nici o altă obligaţie. TIMOCOM în special, nu își asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse de alți utilizatori și nici pentru compatibilitatea platformei cu mediul IT de la utilizatorul sau cu conexiunile de date la distanță.

(2) Crearea de hyperlinkuri şi informaţiile accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din pagina Homepage a firmei TIMOCOM pe paginile de Internet ale terţilor nu face parte din atribuţiile contractuale. Acestea nu au nici rolul de a descrie mai detaliat obligaţiile contractuale. Hyperlink-urile create, respectiv paginile accesibile prin aceste hyperlink-uri, nu sunt monitorizate în permanenţă şi în consecinţă TIMOCOM nu răspunde pentru conţinutul şi corectitudinea acestora.

(3) TIMOCOM nu răspunde pentru daune pe care diverşi utilizatori şi le produc între ei, indiferent dacă aceasta se întâmplă prin crearea de pierderi sau prin erori de transmisie a datelor sau printr-o altă modalitate. TIMOCOM nu răspunde pentru software sau coduri de program dăunătoare (viruşi, troiani, viermi etc.), care sunt rulate de utilizatori pe platformă sau sunt transmise prin ataşamentele sau descrierile ofertelor şi care apoi se răspândesc de acolo. Utilizatorul răspunde nemijlocit pentru transmiterea de astfel de software dăunător.

(4) TIMOCOM nu este partener contractual sau mediator pentru contractele încheiate prin intermediul platformei și nici mesager pentru declarațiile relevante în acest sens. De aceea, TIMOCOM nu garantează în niciun fel derularea corectă a contractelor încheiate între utilizatori sau obținerea de rezultate economice. Utilizatorul trebuie să verifice în regie proprie corectitudinea datelor şi a informațiilor primite de la terți. Mesajele trimise sau publicate prin platformă de utilizatori nu reprezintă afirmații sau opinii ale firmei TIMOCOM, iar TIMOCOM nu le susține şi nu şi le însușește. TIMOCOM nu garantează că mesajele trimise prin platformă ajung la destinație, sau că sunt primite și citite de utilizatorul destinatar. De asemenea, nu garantează că persoanele care se declară expeditoare sau destinatare ale unui mesaj sau înștiințări corespund în realitate cu persoanele care trimit sau recepționează mesajele.

(5) Utilizatorul elibereză TIMOCOM de toate obligațiile, care survin prin utilizarea neconformă contractului a platformei. TIMOCOM încheie acorduri similare cu alţi utilizatori şi dacă este cazul cedează (după compensarea prioritară a creanţelor către TIMOCOM) eventuale cereri de despăgubire faţă de alţi utilizatori către utilizator, pentru acoperirea daunelor.

(6) Riscul de netransmitere sau transmitere incorectă a datelor îi rămâne utilizatorului, deîndată ce datele au părăsit zona controlată de TIMOCOM.

(7) Limitarea răspunderii sau denegarea de responsabilitate pentru daune aduse utilizatorului rezultate ca urmare a derulării acestui contract nu sunt aplicabile în cazurile următoare
a) cauzării deliberate sau prin neglijență gravă de TIMOCOM sau reprezentanții săi,
b) nerespectării din culpă a unor obligații contractuale esențiale de către TIMOCOM, care pot leza obiectul contractului,
c) răspunderii firmei TIMOCOM pentru acțiuni premeditate răuvoitoare sau cedării unei garanții,
d) răspunderii legale a firmei TIMOCOM, ca de exemplu răspunderea producătorului sau
e) răspunderii legale pentru punerea în pericol din culpă a vieții, sănătății sau integrității corporale a persoanelor de către TIMOCOM sau reprezentanții săi.

(8) În cazul în care utilizatorul este persoană juridică, răspunderea firmei TIMOCOM se limitează la daunele tipice contractuale, previzibile la momentul încheierii contractului, după cum urmează:
a) în cazurile paragrafului anterior 7 a) neglijență gravă din partea ajutoarelor simple,
b) în cazurile paragrafului anterior 7 b ) neglijență simplă. Pentru pierderea de date, programe și restaurarea lor prin utilizarea platformei, TIMOCOM este răspunzător doar în cazurile menţionate la punctul 7 lit. a) și b) numai în măsura în care pagubele respective nu putea fi prevenite de utilizator prin măsuri preventive specifice, ca de exemplu asigurarea regulată a datelor.

(9) Componentele platformei marcate ca „BETA“ sau „versiune BETA“, reprezintă în principiu produse nefinalizate în sensul caracterului adecvat pentru utilizarea zilnică, care conţin toate funcţiile esenţiale, însă referitor la performanţă, compatibilitate şi stabilitate se supun limitărilor, deoarece conform experienţei nu pot fi simulate înainte de publicare toate condiţiile de hardware şi de software, respectiv comportamentul de utilizare. De aceea, TIMOCOM pune la dispoziţie astfel de componente BETA ale platformei numai în scopuri de testare fără niciun fel de obligații, pentru care sunt necesare rapoarte despre experienţele utilizatorilor. Caracteristicile productive şi lipsa, de asemenea, a erorilor grave nu pot fi garantate. Utilizatorul recunoaşte că răspunderea TIMOCOM referitor la acestea, precum şi pentru o perioadă de nefuncţionare a sistemului său, pentru pierderea datelor, pentru daunele succesive ca urmare a lipsurilor sau pentru câştigurile pierdute este exclusă. Utilizatorul trebuie să efectueze o salvare completă a datelor înainte de instalarea versiunii BETA a componentei platformei.

7. Reclamaţiile

(1) În cazul în care TIMOCOM primeşte informaţii cu privire la un alt utilizator, conform cărora utilizatorul şi-a încălcat din culpă obligaţiile într-un contract de transport, în acest contract sau alte obligaţii legale (în continuare: reclamaţie), TIMOCOM are dreptul, dar nu obligaţia, de a transmite mai departe aceste reclamaţii către utilizatorul în cauză, cu sau fără numirea reclamantului sau după audierea şi verificarea acestuia şi către alţi utilizatori.

(2) Utilizatorul împotriva căruia se îndreaptă reclamaţia („Reclamantul”) are obligaţia să ia imediat, sau cel mai târziu în interval de o săptămână de la comunicarea reclamaţiei, o poziţie în scris faţă de TIMOCOM cu privire la conţinutul acesteia pentru a remedia plângerea, sau cel puţin dacă luarea sa de poziţie durează mai mult, să justifice această prelungire.

(3) Dacă utilizatorul nu reuşeşte ca prin luarea sa de poziţie să respingă ca nejustificată acuzaţia cuprinsă în reclamaţia privind nerespectarea obligaţiilor sale, TIMOCOM are dreptul - dar nu obligaţia - să-i solicite utilizatorului remedierea în interval de încă o săptămână. Solicitarea de remediere în termen devine superfluă dacă pentru TIMOCOM acest lucru nu mai este rezonabil, după caz.

(4) Drepturile rezultate din paragrafele 2 şi 3 de mai sus, corelate cu dreptul de blocare sau reziliere, susţin exclusiv interesele firmei TIMOCOM. În cazul în care TIMOCOM nu face uz de acestea, este exclusă orice răspundere faţă de ceilalţi utilizatori.

(5) TIMOCOM nu are obligaţia să verifice reclamaţiile primite.

8. Rezilierea excepţională, durata licenţei, dispoziţii finale

(1) Durata dreptului de utilizare se orientează în funcţie de module convenite individual. În timpul fazei de testare gratuită este aplicabil dreptul de reziliere imediată de către oricare dintre părţi.

(2) Fiecare parte are drept de reziliere excepţională, fără a respecta termenul de preaviz, când la baza rezilierii se află un motiv întemeiat. Un motiv întemeiat pentru rezilierea excepţională din partea firmei TIMOCOM,există în special atunci când:
a) utilizatorul intră în incapacitate de plată sau riscă să intre în incapacitate de plată,
b) deschiderea procedurii de insolvabilitate pe baza posesiunilor utilizatorului a fost respinsă datorită insuficienţei disponibilităţilor sau utilizatorul trebuie să depună o declaraţie legală,
c) utilizatorul contravine din culpă prevederilor acestor clauze, care pune în pericol realizarea obiectului  de contract sau îndreptăţesc la blocare conform punctului 3 paragrafele 4 sau 5,
d) utilizatorul întârzie cu plata unei sume echivalente cu taxa pentru dreptul de utilizare pentru o lună, cu mai mult de 14 zile calendaristice sau
e) proporţia părţilor în societatea comercială a utilizatorului se schimbă cu 25% sau mai mult, sau în cazul în care societatea este reprezentată legal de alte persoane - în funcţie de data semnării contractului.
f) utilizatorul, reprezentanții săi legali, sau firme asociate cu utilizatorul intră în concurență cu TIMOCOM.

(3) Dreptul de utilizare intră în vigoare odată cu acordarea accesului de către TIMOCOM şi se termină odată cu raportul contractual.

(4) La terminarea contractului utilizatorul trebuie să şteargă neîntârziat software-ul fără orice alte drepturi şi să renunţe la orice mod de a mai folosi software-ul.

(5) Dacă utilizatorul este societate comercială, persoană juridică de drept public sau fond de investiţii de drept public în sensul § 310 parag. 1 alineatul 1 BGB sau nu are declarată instanţa de jurisdicţia căreia aparţine în Germania, instanţa abilitată şi locul de soluţionare a litigiilor se convin a fi Düsseldorf. Este aplicabilă Legislaţia germană cu excepţia Legislaţiei comerciale UE.

(6) Dacă TIMOCOM livrează utilizatorului traduceri ale acestui contract sau pentru părţi ale contractului, versiunea în limba germană rămâne totuşi decisivă şi obligatorie legal, dacă traducerea respectivă prezintă contradicţii sau abateri de la versiunea în limba germană.

(7) În cazul în care prevederile individuale cuprinse în aceste clauze devin ineficace, nu este afectată validitatea celorlaltor prevederi. În locul prevederii devenite ineficace, intră o reglementare având efectul convenit, care serveşte cel mai bine scopului prevederii devenite ineficace.

Versiunea: 31.01.2019

Art. 1 Serviciile prestate

1. TIMOCOM GmbH va acţiona exclusiv în sprijinul beneficiarului în vederea recuperării contravalorii nete a facturii sale. TIMOCOM va solicita debitorului în modul cel mai potrivit să răspundă faţă de, resp. să achite creanţa scadentă.

2. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru succesul intervenţiei.

3. Orice plată, bonificaţie sau decontare efectuată de debitor după data intervenţiei este considerată caz soluţionat în cazul în care, în termen de 2 săptămâni de la termenul de plată anunţat beneficiarul nu contrazice firmei TIMOCOM faptul că creanţa a fost achitată.

4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a lua oricând şi alte măsuri destinate recuperării creanţei sale.

Art. 2 Plata serviciilor

1. Scadenţa facturii se calculează de la data primirii.

2. TIMOCOM poate deduce sumele cu care îi datorează beneficiarul direct din suma primită de la debitor (tranzacţie cont curent).

3. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a încasa factura pentru aceste servicii împreună cu celelalte facturi în cazul în raporturile sale comerciale cu beneficiarul acesta a semnat o notă de debitare. Beneficiarul îi acordă lui TIMOCOM împuternicirea de a debita contul său comercial cu contravaloarea facturii necontestate.

Art. 3 Începutul şi sfârşitul

1. Comanda dată de beneficiar este fermă timp de 3 zile lucrătoare. Contractul ia naştere în momentul în care TIMOCOM acceptă comanda primită. Acceptarea comenzii se poate face fără formalităţi, în mod tacit. Se consideră că TIMOCOM a acceptat contractul dacă acesta în perioada susmenţionată a intervenit deja pe lângă debitor.

2. Comanda poate fi revocată de beneficiar cu respectarea unui termen de preaviz de 2 săptămâni. În cazul în care s-a intervenit deja pe lângă debitor, beneficiarul este obligat să informeze TIMOCOM cu privire la achitarea creanţei care a făcut obiectul comenzii de recuperare, TIMOCOM rezervându-şi dreptul de a solicita plata serviciilor prestate.

3. Dreptul de reziliere a contractului în cazul încălcării grave a acestuia de către una din părţi nu este afectat de prezentele clauze.

4. În cazul în care beneficiarul sau debitorul acestuia, în urma unei intervenţii efectuate, îşi vor pierde calitatea de clienţi ai TIMOCOM beneficiarul şi TIMOCOM au dreptul să se retragă din contract. Contractul se consideră pe viitor lichidat.

5. În cazul în care în perioada intervenţiei se constată că creanţa este probabil irecuperabilă intervenţia se va încheia, iar acest lucru se va comunica beneficiarului. O creanţă se consideră irecuperabilă îndeosebi atunci când a fost contestată, cesionată, pusă pe rol, titularizată sau grevată de pretenţiile unui terţ sau în cazul în care debitorul este insolvabil. Contractul se consideră pe viitor lichidat.

6. Beneficiarul este obligat să sprijine firma TIMOCOM cu informațiile adecvate. În cazul în care firma TIMOCOM nu primeşte documentele solicitate pentru prelucrarea cazului în termen de 14 zile, firma TIMOCOM are dreptul să încheie cazul şi să factureze taxa administrativă respectiv comisionul pentru intervenţii pînă în prezent.

Art. 4 Răspunderea contractuală

1. Răspunderea firmei TIMOCOM pentru daune aduse clientului, rezultate ca urmare a acceptării sau derulării acestui contract, se limitează la cazurile următoare
a) cauzarea deliberată sau prin neglijență gravă de TIMOCOM sau reprezentanții săi,
b) nerespectarea din culpă a unei obligații contractuale esențiale de către TIMOCOM sau reprezentanții săi, care poate leza obiectul contractului,
c) răspunderea de către TIMOCOM pentru acțiuni premeditate răuvoitoare sau cedarea unei garanții,
d) răspunderea legală de către TIMOCOM, ca de exemplu răspunderea producătorului sau
e) răspunderea legală pentru punerea în pericol din culpă a vieții, sănătății sau integrității corporale a persoanelor
de către TIMOCOM sau reprezentanții săi.

2. În cazul în care clientul este persoană juridică, răspunderea firmei TIMOCOM se limitează la daunele tipice contractuale previzibile la momentul încheierii contractului, după cum urmează:
a) în cazurile paragrafului anterior 1 a) neglijență gravă din partea ajutoarelor simple,
b) în cazurile paragrafului anterior 1 b ) neglijență simplă.

3. Beneficiarul răspunde de faptul că suma neachitată este scadentă şi necontestată, fiind obligat să pună la dispoziţia TIMOCOM toate documentele şi informaţiile necesare. Se atrage atenţia asupra faptului că beneficiarul nu poate să solicită debitorului despăgubiri pentru comisionul de recuperare, cu excepţia cazului când acesta se află în întârziere de plată şi dacă este obligat în temeiul legislaţiei relevante. În cea ce priveşte aceste cheltuieli, beneficiarul se va adresa direct debitorului.

4. După finalizarea cazului firma TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a distruge toate documentele pe care nu este obligată să le păstreze conform legii.

Art. 5 Diverse

1. Toate înţelegerile se vor efectua în scris.

2. În cazul în care beneficiarul nu este consumator persoană fizică locul executării contractului şi sediul instanţei de competenţă este localitatea Düsseldorf. Se va aplica legislația germană.

3. Pierderea valabilităţii uneia din clauzele prezentului contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze sau înţelegeri. Părţile se obligă ca, în locul clauzei care şi-a pierdut valabilitatea să stabilească o nouă clauză valabilă, care să se apropie ca sens cel mai mult de scopul clauzei anulate.

Stand: 01.10.2014

sus pe pagină

Accept faptul că acest site de web foloseşte cookies pentru statistici, conţinut şi reclame personalizate. Detalii