Condiții comerciale generale

Contact central

1. Generalităţi

(1) Pentru toate produsele şi serviciile livrate ca urmare a acestui contract sunt aplicabile în exclusivitate condiţiile de mai jos. Clauzele şi condițiile utilizatorului nu au caracter obligatoriu chiar şi în cazul în care TIMOCOM nu le contrazice în mod explicit. Oferta TIMOCOM este exclusiv pentru societăți comerciale în sensul §14 BGB și este destinată uzului comercial.

(2) TIMOCOM își rezervă dreptul de a modifica sau completa aceste condiții la finalul fiecărei perioade de facturare. TIMOCOM va informa utilizatorii despre modificările efectuate prin formularul de facturare sau prin intermediul Marketplace-ului. Condițiile modificate se consideră a fi acceptate de utilizator dacă acesta nu le contrazice imediat, sau cel mai târziu în interval de 1 lună de la aducerea la cunoștință. În cazul plății, fără alte observații, se consideră că modificarea condițiilor a fost acceptată.

(3) Pentru a fi valide, explicațiile privind contractul, completările şi modificările contractuale trebuie făcute în scris. Dacă părțile convin ca o persoană juridică terță să fie autorizată să utilizeze Marketplace-ul, cealaltă parte acordă acestui utilizator drepturi nelimitate să primească explicații de la TIMOCOM.

(4) Dacă în acest contract se menționează persoane (de ex. utilizator), termenul trebuie înțeles la toate genurile, feminin, masculin, divers.

2. Obiectul contractului

(1) TIMOCOM pune la dispoziția utilizatorului dreptul de utilizare a unei platforme (în continuare licență) pe baza unei plăți periodice. Domeniul de aplicare a licenței depinde de acordul individual. TIMOCOM poate oferi utilizatorului, la discreția sa exclusivă, accesul la această platformă (denumită în continuare: Marketplace) prin intermediul unui software care urmează să fie instalat, printr-o combinație de nume de utilizator și o parolă, prin web-login, sau printr-o interfață cu mediul hardware și software existent la utilizator. Utilizarea Marketplace-ului se face prin servere conectate la internet, care pot fi accesate exclusiv printr-o conexiune online. Livrarea tuturor serviciilor online se face la ieșirea routerullui centrului de calcul care găzduiește platforma.

Exceptând perioadele în care serverele utilizate de TIMOCOM nu sunt accesibile datorită unor motive tehnice sau a altor motive care nu pot fi influențate de TIMOCOM sau se efectuează lucrări necesare de mentenanță la servere pentru a păstra serviciile contractuale în cazul în care interferențele pot fi inevitabile la acces, în funcție de starea tehnică. TIMOCOM efectuează lucrările de întreținere și de upgrade, pe cât posibil, în zilele lucrătoare înainte de ora 7:30 sau după ora 18:00, ori în weekend, în orice perioadă a zilei (CET/CEST). TIMOCOM poate limita sau întrerupe temporar serviciile în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta prevederile legale sau ale autorităților, a proteja integritatea sistemului sau a datelor cu caracter personal.

(2) În cazul în care TIMOCOM oferă utilizatorului accesul la Marketplace prin intermediul unui software, acest lucru poate fi, la discreția sa, de ex. ca ofertă de descărcare de software sau prin App Store® de la Apple®, Google Play™ etc. Descărcarea şi instalarea programului nu fac parte din serviciul TIMOCOM şi sunt executate în mod independent de către fiecare utilizator pe propria răspundere. În cazul acordării accesului prin înregistrare online cu nume de utilizator și parolă sau prin web-login, TIMOCOM își rezervă dreptul de a impune anumite cerințe în ceea ce privește structura parolei, de a asocia accesul personal cu o adresă de e-mail menționată de utilizator sau a lua măsuri de securitate locale, ca de exemplu tehnologiile de autentificare disponibile ale sistemului de operare al terminalului clientului.

(3) Selectarea, achiziţionarea şi utilizarea Hard- şi software-ului şi a echipamentelor de transmitere la distanţă a datelor se fac exclusiv de utilizator, pe riscul propriu. 

(4) TIMOCOM are dreptul ca, în cadrul dezvoltării şi al optimizării, să-şi modifice produsele, în măsura în care prin aceasta nu sunt limitate caracteristicile principale ale prestației.

(5) TIMOCOM poate transmite utilizatorului prin Marketplace notificări despre oferte, mesaje primite sau tranzacții. TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita numărul, durata și stocarea acestor mesaje.

3. Dreptul de utilizare

(1) Dreptul de utilizare acordat prin acest contract este valid numai în măsura convenită individual, de ex. pentru numărul de accese personale (conturi), de tranzacții sau un volum de date convenit pentru societatea comercială a utilizatorului la sediul sucursalei specificată în contract, autonomă sau nu, pentru Marketplace şi nu este transmisibil către terți sau alte sucursale sau locații. În cazul utilizării dreptului de acces la baza numelui de utilizator și a parolei sau prin web-login, pentru un cont există numai un singur drept de acces în același timp, atât printr-un dispozitiv terminal, cât și prin browser (licență concurentă).

(2) Dreptul de utilizare este valabil numai pentru introducerea şi accesarea datelor cu caracter specific comercial, într-o activitate comercială obișnuită. Toate informațiile sunt reale şi la cerere trebuie demonstrate către TIMOCOM. Datele expirate sau colectate trebuie șterse, în măsura în care nu există obligativitatea păstrării prevăzută prin lege. Utilizarea în scopurile următoare, sau având conținuturile următoare, este interzisă:
a) Mesaje nesolicitate, cum sunt, de exemplu, spamul, mesajele în masă, publicitatea generală şi ofertele generale.
b) Scopuri ilegale, informații false, dezinformare sau inducere în eroare.
c) Lezarea unor drepturi, ca de exemplu drepturile personalității, proprietatea intelectuală sau sfera privată a terților.
d) Crearea bazelor de date, în special a celor care fac posibilă generarea profilului unui alt utilizator.
e) Introducerea codurilor de programe care afectează funcționarea echipamentelor terminale sau a software-ului acestora.
f) Conținuturi care defavorizează, afectează sau dăunează firmei TIMOCOM sau terților, ca de exemplu altor utilizatori, cum sunt apelurile la boicotare, scrisorile în lanț, urmărirea, amenințarea, afronturile, defăimarea, discriminarea, exprimarea urii, opinii care pot dăuna relațiilor comerciale, opinii de natură sexuală, reprezentări ale brutalității, violenței sau nudității.
g) Oferte pentru furnizarea de servicii pentru care nu există o autorizație sau permis necesar emis de autoritățile competente. 
h) Conținuturi care contravin legislației în vigoare sau bunelor moravuri, sau pe care utilizatorul nu are dreptul să le trimită.

(3) Datele puse la dispoziție prin intermediul Marketplace-ului pot fi extrase exclusiv prin funcțiile de export sau de imprimare. Automatizarea utilizării Marketplace-ului, de ex. printr-o interfață, un software extern, programe bot, scripturi sau alte mijloace ajutătoare care diferă de standardele browserelor uzuale comerciale, cum sunt de ex. Chrome™, Firefox® sau Microsoft Edge®, necesită acceptul în scris al firmei TIMOCOM.

Toate ofertele de la TIMOCOM care implică utilizarea nelimitată la un preț fix se supun principiului de utilizare rezonabilă. Pe baza acestui principiu TIMOCOM încearcă să creeze pentru toți utilizatorii o experiență echitabilă și de înaltă calitate. De aceea TIMOCOM își rezervă dreptul de a lua măsurile corespunzătoare pentru a limita accesul oricărui utilizator, care prin comportamentul său suprasolicită resursele deținute de TIMOCOM într-un mod care afectează distribuirea echitabilă a capacității serverului, lățimii de bandă sau capacității de stocare. Astfel de măsuri pot fi, de ex., limitarea numărului de solicitări sau de tranzacții pe minut pentru o anumită licență, sau limitarea capacității de stocare.

(4) TIMOCOM își rezervă dreptul de a întrerupe legătura utilizatorului cu Marketplace şi de a șterge datele în cazul în care prin aceasta se previne sau se stopează încălcarea legii sau a bunelor moravuri. Același principiu se aplică și în cazul în care setul de date al software-ului, al unei aplicații sau din Marketplace este periclitat tehnic de către utilizator. În cazul în care un utilizator raportează TIMOCOM un conținut pe care îl consideră ilegal, trebuie să își motiveze raportul. După expedierea mesajului, utilizatorul primește o confirmare. Utilizatorul vizat, care a postat conținutul afișat pe Marketplace, va fi informat prin e-mail, la adresa pe care a indicat-o, cu privire la raportarea conținutului său ca fiind ilegal. După încheierea verificării, ambii utilizatori primesc o notificare prin email cu privire la decizie. Utilizatorul afectat poate contesta decizia prin răspuns la acest email. Această contestație va fi examinată de departamentul juridic al TIMOCOM. După încheierea verificării, utilizatorul respectiv va primi prin email o notificare cu privire la decizie. Utilizatorului îi revine dreptul de remediere la instanța competentă împotriva tuturor deciziilor TIMOCOM din acest paragraf. În plus, utilizatorii pot depune o plângere la respectivul coordonator pentru servicii digitale, în conformitate cu art. 53 din Legea privind serviciile digitale, pentru presupusa încălcare a acestei legi.

(5) În cazul în care utilizatorul nu-şi respectă o obligație contractuală, în special obligațiile conform pct. 3 (1), (2) sau (8), pct. 4 (1), pct. 5 (2), pct. (4) sau pct. 7 (2) sau (3) sau intră în întârziere după avertizarea privind o astfel de încălcare a contractului, se stinge pentru TIMOCOM obligația de prestație („blocare”) a firmei, dar aceasta își păstrează drepturile la compensare. În cazul în care blocarea ca urmare a unei încălcări a contractului de către utilizator descrisă mai sus durează mai mult de 14 zile, după acest interval contractul se consideră anulat.

(6) Pentru fiecare caz de încălcare culpabilă a punctelor 3 (1) sau (2), sau pct. 5 (2), (4) sau (5) utilizatorul are o penalitate contractuală în cuantumul taxei pentru douăsprezece luni. Utilizatorul are dreptul să-şi demonstreze existenţa unor daune mai minore.

(7) Utilizatorul are obligația să informeze firma TIMOCOM despre orice schimbare în cea ce privește afacerea sa, imediat după înregistrarea lor. Acest lucru se aplică în special în cazul unor schimbări de adresă sau eliminarea/adăugarea unui asociat în conducerea afacerii comerciale.

(8) Utilizatorul este obligat să mențină actuale și la cerere, să pună la dispoziția TIMOCOM autorizațiile, asigurările, licențele și înregistrările necesare și prevăzute de lege. 

3a. Dreptul de utilizare a aplicației Profil de Companie

(1) Aplicația Profil de companie oferă utilizatorului posibilitatea, în măsura în care s-a convenit astfel, de a vizualiza datele firmelor utilizatorilor din Marketplace.

(2) Utilizatorul poate, la rândul său, să introducă în Marketplace informații privind firma proprie, pentru a fi vizualizate de terți. După introducerea informațiilor detaliate privind firma proprie, utilizatorul primește acces la informațiile detaliate ale firmelor terțe.

(3) Datele sunt puse la dispoziție pentru a fi utilizată în activități comerciale normale, într-o societate comercială obișnuită. Copierea bazei de date în întregime, sau a pârților integrante din acesta, este interzisă prin dreptul de autor. Utilizatorul este atenționat că informațiile sale publicate pe Marketplace, și care pot conține și date cu caracter personal, pot fi accesate și salvate de alți utilizatori. Pe lângă limitarea contractuală, TIMOCOM nu are nicio posibilitate de a influența stocarea, durata de stocare și folosirea de către utilizator.

(4) Informaţiile introduse trebuie menţinute actuale. În cazul în care firma TIMOCOM are cunoștințe despre lipsă de informații sau inexactități în datele despre utilizator, TIMOCOM poate informa utilizatorul cu privire la această eroare. Dacă utilizatorul nu reușește să completeze informațiile în termen de 7 zile de la primirea informațiilor de la TIMOCOM, TIMOCOM este autorizat de către utilizator, dar nu și obligat, să corecteze datele în conformitate cu cifrele oficiale de comerț sau registrul de afaceri.

(5) TIMOCOM își rezervă dreptul, în cazul nerespectării clauzelor de la punctele (3) și (4) de mai sus, să blocheze accesul utilizatorului la Profil de companie și să șteargă datele acestuia.

(6) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3b. Dreptul de utilizare a aplicațiilor Mărfuri și Spații de încărcare

(1) În măsura în care s-a convenit astfel, aplicațiile Mărfuri și Spații de încărcare oferă utilizatorului posibilitatea de a introduce oferte de vehicule sau marfă, precum şi de a căuta vehicule şi mărfuri pentru transportul rutier internațional în Marketplace.

(2) Introducerea trebuie să aibă loc în întregime, cu scris simplu, fără spații goale suplimentare sau fără alte caractere pentru evidențiere şi cu datele corecte, în câmpurile de introducere prevăzute. TIMOCOM își rezervă dreptul de a șterge automat introducerile de date, care nu corespund acestor criterii, respectiv specificațiilor din punctul 3 alineatul 2.

(3) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3c. Dreptul de utilizare a aplicației Calcularea Rutelor & Costurilor

(1) Aplicația Calcularea Rutelor & Costurilor facilitează, dacă acest lucru a fost convenit, transmiterea datelor online către utilizator pentru reprezentarea cartografică şi pentru calcularea rutei. Toate reprezentările cartografice sunt supuse modificărilor continue - precum toate hărțile naționale - şi nu reprezintă niciodată o ilustrare completă a situației reale. TIMOCOM nu datorează, prin urmare, asigurarea corectitudinii reprezentărilor cartografice şi a altor date. Obligația de prestare a TIMOCOM se limitează la pregătirea, prelucrarea şi vizualizarea datelor pentru utilizator.

(2) Datele şi informațiile reprezentate în aplicația Calcularea Rutelor & Costurilor sunt obținute de la terți. De aceea, TIMOCOM își rezervă dreptul de retragere din contract în cazul livrării incorecte către sine şi care nu respectă termenul, dacă utilizatorul face dovada vinei TIMOCOM.

(3) Aplicația Calcularea Rutelor & Costurilor poate prioritiza la căutare destinații după numele localității sau codurile poștale specificate. Sunt posibile rezultate de căutare cu nume de localități asemănătoare sau denumiri multiple. TIMOCOM nu-și asumă responsabilitatea pentru corectitudinea selectării automate a localității dorite prin intermediul programului. De asemenea, TIMOCOM nu garantează corectitudinea sau integralitatea referitor la toate datele aferente, precum coduri poștale, datele străzii sau alte informații suplimentare. Hărţile sunt supuse modificărilor continue conform stadiului actual al tehnicii. Nu se garantează datele, precum şi lipsa erorilor şi caracterul integral al hărţilor.

(4) Materialele care stau la baza hărților şi alte date conexe (imagini din satelit, informații privind taxele, restricții de trafic, POI-uri etc.) provin de la licențiatori. Hărțile, datele conexe şi funcționalitățile sunt protejate de Legea drepturilor de autor şi reprezintă proprietatea exclusivă a TIMOCOM şi/sau a licențiatorilor, respectiv a partenerilor şi sunt protejate prin contracte internaționale şi alte legi ale țării în care sunt utilizate. TIMOCOM acordă utilizatorului o sublicenţă neexclusivă, netransmisibilă pentru utilizarea unor astfel de hărţi, care sunt utilizate în produsele TIMOCOM, exclusiv pentru utilizarea internă de către utilizator. Îi este interzisă utilizatorului copierea, fragmentarea, extragerea, modificarea sau fabricarea hărților sau a produselor pe baza acesteia. Utilizatorului îi este interzisă devierea codului sursă, fişierelor sursă sau a structurii hărţilor total sau parţial, precum şi încercarea unei astfel de devieri, şi anume prin reconstruire, fragmentare, decompilare sau alte căi. Utilizatorului îi este interzisă utilizarea produselor pentru administrarea unei firme de prestări servicii sau în alte scopuri, care include prelucrarea hărţilor de către alte persoane sau entităţi. Utilizatorul nu primeşte drepturi de proprietate, care rămân în totalitate licenţiatorilor. Indicaţiile care fac referire la un copyright, datele de sursă sau rezerva proprietăţii în sau la hărţi nu trebuie modificate, ascunse sau îndepărtate.

(5) Dacă furnizorii terţi majorează preţurile, existente la încheierea contractului, faţă de TIMOCOM, TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a mări corespunzător preţurile pentru licenţele contra cost faţă de utilizator. Majorarea de preţ intră în vigoare după 4 săptămâni şi în prima zi a lunii următoare după primirea înştiinţării. Dacă majorarea prețului pentru utilizarea aplicației Calcularea Rutelor & Costurilor va depăși 10% în decursul unui an calendaristic, utilizatorul are un drept de reziliere excepțional, care poate fi exercitat în decursul a 2 săptămâni de la comunicarea majorării prețurilor.

(6) TIMOCOM îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, de a modifica, de a extinde, de a şterge şi de a reclasifica oricând reprezentările cartografice şi elementele de date, inclusiv proprietăţile şi specificaţiile pentru reprezentările cartografice şi funcţionalităţile suplimentare referitoare la hărţi. TIMOCOM nu are obligația să livreze sau să realizeze lucrări de întreţinere, să remedieze erori, să corecteze erori (Patch), să facă actualizări (Updates) sau să aducă îmbunătăţiri (Upgrades).

(7) În plus, sunt valabile și aceste condiții pentru utilizatorii finali (AICI Condiții de utilizare), precum și Declarația de protecție a datelor (AICI Protecția datelor).

(8) Este interzisă utilizarea conținuturilor și a funcțiilor pentru integrarea într-un sistem deja existent al unui vehicul. Nici pentru sistemul de senzori și nici pentru automatizarea funcțiilor proprii ale vehiculului.

(9) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3d. Dreptul de utilizare a aplicației Urmărirea expedierii

(1) Funcția Urmărirea expedierii acordă utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, accesul la funcția telematică, prin care poate transfera către Marketplace date ale vehiculelor proprii, ca de ex. datele de poziție ale Sistemului de poziționare globală (GPS), ale aparatelor de localizare existente şi sau date de localizare provenite de la alte sisteme ale vehiculului (în continuare: Upload) și posibilitatea afișării nelimitate pentru uz propriu sau pentru alți utilizatori ai Marketplace-ului (în continuare: (Viewer) în cadrul autorizării pe perioadă determinată. De asemenea, funcția Urmărirea expedierii permite viewer-ului vizualizarea datelor de la dispozitivele telematice din vehiculele altor utilizatori, în măsura în care există o permisiune în acest sens. O componentă necesară pentru afișarea acestor date este contractul cu un furnizor de servicii telematice pentru încărcarea datelor, precum și o licență la aplicația Calcularea Rutelor & Costurilor sau un instrument de afișare a hărților similar, susținut de aplicația Urmărirea expedierii de la TIMOCOM.

(2) Utilizatorul se obligă, dacă şi-a dat acceptul unui viewer pentru afișarea datelor sistemului telematic al vehiculului său, să asigure disponibilitatea acestor date în timpul perioadei convenite în limitele nivelului actual al tehnicii. Utilizatorul este singurul responsabil pentru transmiterea corectă şi la termen a datelor către TIMOCOM.

(3) Utilizarea şi prelucrarea datelor sistemelor telematice din vehiculele străine, care nu sunt închiriate sau utilizate în leasing permanent de către utilizator, este interzisă dacă nu are loc în cadrul unei autorizări conform paragrafului 1 de mai sus între 2 utilizatori ai Marketplace-ului. Încărcarea datelor provenite de la sisteme telematice ale subcontractorilor, care activează în mod regulat pentru utilizator, respectiv sunt angajați permanenți ai utilizatorului, necesită aprobarea de către TIMOCOM. Dacă se încalcă acest paragraf, TIMOCOM are dreptul de a bloca datele sistemului telematic respectiv.

(4) Utilizarea datelor telematice este permisă exclusiv pentru coordonarea utilizării vehiculelor, respectiv a sistemelor telematice, în cadrul scopurilor urmărite de acest serviciu. Nu este permis ca sistemele telematice activate să menționeze în cadrul serviciului numele clar al persoanelor fizice (de ex. numele șoferului).

(5) Utilizatorul informează toate persoanele echipate cu un sistem telematic, înainte de începerea utilizării, despre acordul dat pentru procesarea datelor de către TIMOCOM, tipul datelor procesate, scopul şi durata procesării, firmele care participă la procesarea datelor, precum şi posibilitatea de a încheia transferul datelor.
Dacă este necesar, conform legilor aplicabile în cazul utilizatorului, un acord al persoanelor echipate cu un sistem telematic, utilizatorul se va asigura că există în formă scrisă toate acordurile necesare sau alternativele admise conform legislației aplicabile (de ex. contracte între firme). Utilizatorul trebuie să păstreze dovezi corespunzătoare pe durată de doi ani după sfârșitul perioadei contractuale şi la cerere să transmită la TIMOCOM în original.

(6) În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale de protecţie a datelor, în special paragrafele precedente 4 sau 5, TIMOCOM are dreptul să rezilieze contractul cu utilizatorul fără o notificare prealabilă. Utilizatorul exonerează firma TIMOCOM de toate pretenţiile care pot rezulta din sau în legătură cu o nerespectare a prevederilor legale de protecţie a datelor, în special a paragrafelor de mai sus 4 sau 5, de către utilizator.

(7) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3e. Dreptul de utilizare a aplicației Tendere

(1) Aplicația Tendere oferă utilizatorului posibilitatea, în măsura în care s-a convenit astfel, de a trimite licitații la contracte din domeniul transporturilor și al logisticii într-un grup de utilizatori ales la discreția sa (în continuare: Licitant), respectiv de a emite tendere (în continuare: Ofertant). Aplicația Tendere permite utilizatorului descrierea ofertelor, colectarea, procesarea şi transmiterea ofertelor pentru încheierea unui contract pe proprie răspundere.

(2) Dreptul de folosință începe pentru licitant odată cu primirea plății pentru prima factură emisă de TIMOCOM sau prin acordarea accesului la aplicație de către TIMOCOM.

(3) Punerea în licitație nu reprezintă o ofertă care să atragă după sine obligații, ci numai o solicitare de oferte și nu impune încheierea unui contract. Licitantului i se aduce la cunoștință că o ofertă de preț se referă exclusiv la serviciile pe care le oferă. Un contract cu forță legală poate exista numai după încheierea unui acord între ofertantul mărfii de transportat și licitant.

(4) Obligaţiile ofertantului cu privire la oferta comunicată se extind pe o perioadă de 1 lună după expirarea timpului de publicare a licitaţiei.

(5) TIMOCOM îşi rezervă dreptul ca, într-un interval de maximum 2 zile lucrătoare de la publicare, să verifice dacă ofertele puse de licitanți şi de ofertantanţi sunt corecte din punct de vedere legal, sunt complete şi fundamentale. O ofertă este considerată a fi necorespunzătoare din punct de vedere legal dacă contravine legislaţiei în vigoare sau prevederilor autorităţilor abilitate, dacă lezează drepturile terţilor sau încalcă bunele moravuri. O ofertă este considerată a fi incompletă în cazul în care lipsesc elemente contractuale de bază sau informații necesare, ca de ex. cu privire la autorizațiile sau licențele de execuție necesare. O ofertă este considerată, de exemplu, a fi nefundamentală în cazul în care are un caracter predominant de reclamă sau este valabilă pentru un singur transport.

(6) În cazul în care TIMOCOM constată că licitantul sau ofertantul nu respectă prevederile paragrafului 5, chiar dacă aceasta se întâmplă ulterior, TIMOCOM are dreptul de a îndepărta oferta din aplicație, de a o anula sau de a nu o publica de la început, dar își păstrează totodată dreptul și la compensare.

(7) TIMOCOM își rezervă dreptul de a publica în aplicație numai oferte ale licitanților care dispun de o evaluare cel puțin medie a bonității de către o organizație de profil recunoscută şi pentru care nu se cunosc condiții care să pună în pericol derularea financiară a ofertelor. O evaluare medie a bonității corespunde, de ex., unui indice mai mare de 300 la Creditreform în Germania, unui „B” la Euler Hermes Kreditversicherungs-AG sau unui „R” la Coface AG în Europa. Dacă bonitatea tendererului scade sub această valoare, sau sub o valoare echivalentă, în timpul derulării ofertei, sau dacă la cunoştinţa firmei TIMOCOM ajung condiţii care pot pune într-un pericol concret plata ulterioară a ofertei, TIMOCOM poate anula oferta odată cu luarea la cunoştinţă a înrăutăţirii evaluării sau o poate suspenda până la încetarea bonităţii limitate.

(8) TIMOCOM are dreptul de a regla transmiterea ofertelor pentru o licitaţie sau valorificarea pas cu pas unei oferte licitate cu creanţa rezultată către TIMOCOM din această licitaţie.

(9) TIMOCOM pune la dispoziţia potenţialilor ofertanţi un domeniu special pentru întrebări legate de o licitaţie concretă. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de licitare cu un interval de timp pentru răspunderea întrebărilor, care astfel se prelungeşte cu 1 zi lucrătoare. TIMOCOM îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a şterge datele care contravin prevederilor articolului 3 al paragrafului 2 al acestor condiții.

(10) Pentru toate informațiile şi ofertele unui utilizator din cadrul unei licitații, pe care TIMOCOM o publică sau transmite prin aplicație, răspunderea îi revine în exclusivitate utilizatorului. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru aceste informații, pentru derularea contractelor care rezultă din acestea, sau pentru acordurile contractuale rezultante şi nu se constituie în partea contractuală. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru informaţiile şi capacitatea de prestare a ofertanţilor, în special când aceştia au fost invitaţi la dorinţa tendererului.

(11) TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a elimina ofertele pentru o licitaţie sau de a nu le transmite, în cazul în care ajung la cunoştinţa sa condiţii care pot periclita concret capacitatea de prestaţie a ofertantului, respectiv îi interzic acestuia prin lege sau prin decizii ale instituţiilor de abilitate îndeplinirea prestaţiei licitate. TIMOCOM poate şterge ofertele sau poate anula transmiterea ofertelor care nu sunt făcute în nume propriu sau pentru folosul propriu.

(12) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Alternativ, raportul contractual poate fi motivat prin încheierea individuală şi încetează automat cu încheierea licitaţiei, fără a fi necesară o reziliere separată. Dreptul de utilizare al ofertantului, care a fost invitat la o licitaţie de către un licitant, se încheiere odată cu termenul de expirare al licitaţiei, fără a fi necesară o reziliere specială, iar în rest, cu dreptul de utilizare din prezentul contract de licenţă.

3f. Dreptul de utilizare a aplicației Depozit

(1) Aplicația Depozit oferă utilizatorului posibilitatea – în măsura în care s-a agreat astfel – de ofertare şi căutarea spațiilor de depozitare. Publicarea ofertelor poate avea loc prin Marketplace, prin pagina Acasă de la TIMOCOM, cu acces public, sau prin alte platforme de la TIMOCOM.

(2) Datele expirate trebuie şterse imediat. Introducerea trebuie să aibă loc în întregime, cu scris simplu fără spații goale suplimentare sau fără alte semne adecvate pentru evidențiere şi cu datele corecte în cadrul câmpurilor de introducere prevăzute. TIMOCOM își rezervă dreptul de a șterge automat introducerile de date, care nu corespund acestor criterii, respectiv specificațiilor din punctul 3 alineatul 2.

(3) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3g. Dreptul de utilizare a aplicației Bursă de transport închisă

(1) Aplicația Bursă de transport închisă permite utilizatorului, în măsura în care acesta este de acord, să-și creeze propriile grupuri închise în cadrul Marketplace. Într-o astfel de bursă de transport închisă, doar utilizatorii autorizați de inițiatorul grupului au dreptul de a introduce capacități și oferte de transport, precum și de a căuta capacități și oferte de transport pentru transportul rutier internațional de mărfuri.

(2) Alegerea și administrarea participanților autorizați îi revine inițiatorului grupului respectiv. Pentru utilizarea și participarea la bursa de transport închisă poate fi necesară acordarea de licențe suplimentare.

(3) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3h. Dreptul de utilizare a funcției Interfețe

(1) Prin interfețe se realizează conexiunea între sistemul utilizatorului, furnizat de terți și Marketplace.

(1.1) Interfața Bursa de transport permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, schimbul de date între sistemul software de gestionare a transporturilor al utilizatorului și Marketplace-ului.

(1.2) Interfața Urmărirea expedierii permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, schimbul de date între un sistem software pe care îl rulează și Marketplace-ul. Prevederile legale referitoare la protecția datelor din aplicația Urmărirea expedierii sunt aplicabile în ceea ce privește utilizarea specifică a datelor telematice.

(1.3) Interfața Comenzi de transport permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, schimbul de date între sistemul software al utilizatorului, furnizat de terți și Marketplace.

(1.4) Interfața Urmărirea expedierii permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, schimbul de date între sistemul software de gestionare a transporturilor al utilizatorului și Marketplace-ului.

(1.5) Interfața Căutare Firmă permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit, să facă schimb cu date existente despre firmă, provenind de la utilizatorii Marketplace, între un sistem de planificare a resurselor firmei, de care dispune utilizatorul, sau un software cu funcții comparabile și Marketplace. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a limita acest serviciu în ceea ce priveşte formatul, mărimea şi cantitatea. Condiția preliminară pentru utilizarea acestei interfețe este acordul privind alte licențe pentru Marketplace.

(2) Nu se include o interfață grafică pentru utilizator. Pentru a afișa conținutul Marketplace-ului este posibil să fie necesare și alte licențe. Utilizatorul trebuie să se asigure că toate persoanele care utilizează funcțiile interfeței sunt licențiate cu un acces personal individual la Marketplace TIMOCOM. Fără un acces personal individual o persoană nu este autorizată să utilizeze interfața și Marketplace-ul, sau să fie nominalizată ca fiind un contact pentru o tranzacție concretă.

(3) Conectarea sistemului terților rulat de utilizator la interfață și prin aceasta la Marketplace-ul, se face de către utilizator pe propria răspundere. TIMOCOM poate oferi sprijin utilizatorului prin furnizarea informațiilor tehnice în ceea ce privește interfața. Furnizarea informațiilor tehnice asupra produsului nu este inclus în contract. Nu este garantat că descrierea tehnică a produsului este utilă fără precedent tehnic know-how asupra interfeței.

(4) TIMOCOM intenționează să-și dezvolte interfețele în permanență, ceea ce poate afecta compatibilitatea înapoi a interfețelor. În cursul dezvoltării sistemului, TIMOCOM va avea în vedere nivelul tehnic normal. TIMOCOM va informa utilizatorul în conformitate despre lansarea unei noi versiuni a interfeței. La cerere TIMOCOM va livra o descriere tehnică actuală a interfeței. 
Utilizatorul va migra, în urma înștiințării în scris din partea TIMOCOM, în cel mult 6 luni, la cea mai nouă versiune a interfeței.

(5) Conectarea sistemului terților rulat de utilizator la interfețe și prin aceasta la sistemul TIMOCOM, se face de către utilizator pe propria răspundere. Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a asigura condițiile tehnice necesare pentru conectarea propriului sistem la noile interfețe. Ambii parteneri se obligă să implementeze interfața cât mai stabil și cu o întreținere cât mai redusă. Adaptările și modificările interfeței vor fi realizate de TIMOCOM într-un mod cât mai compatibil posibil, pentru a reduce la minimum efortul de adaptare al utilizatorului.

(6) TIMOCOM va aduce modificarea interfeței la cunoștința utilizatorului în scris, cu 6 luni înainte de a o dezactiva.
În cazul în care utilizatorul nu efectuează adaptările necesare nu este exclusă imposibilitatea utilizării în continuare a funcției. În această situație TIMOCOM nu are obligația de a asigura serviciul, dar își păstrează dreptul asupra plății convenite pentru acesta. Abateri de la timpul de reacție menționat mai sus pot exista când cerințele legale impun implementarea mai curând, când sunt necesare adaptări din motive de securitate pentru a proteja sistemele utilizatorului sau al TIMOCOM, sau pentru remedierea defecțiunilor care au scopul de a (re)stabili furnizarea serviciului.

(7) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3i Dreptul de utilizare pentru „Serviciul de management al documentelor”

(1) În măsura în care s-a convenit astfel, Marketplace-ul acordă acces utilizatorului la „Service management documente” (în continuare: DMS), cu care poate transmite documente proprii prin Marketplace (în continuare: Upload) și pe care le poate pune la dispoziția altor utilizatori. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a limita acest serviciu în ceea ce priveşte formatul, mărimea şi cantitatea documentelor. Se recomandă să se aibă în vedere la încărcarea documentației necesare și impuse de lege pentru activitatea respectivă. 

(2) Documentele încărcate de utilizator vor fi salvate codificat în UE. Accesarea datelor se face prin download de către utilizatorul autorizat, dar utilizatorul care le-a încărcat îşi păstrează drepturile asupra acestor documente.

(3) SMD nu este un înlocuitor pentru o arhivă electronică a datelor şi în special TIMOCOM nu depozitează datele pe termen nelimitat, sigure în ceea ce priveşte revizuirea. Respectarea unor eventuale obligaţii de păstrare a mesajelor îi revine în exclusivitate utilizatorului. După expirarea dreptului de folosinţă utilizatorul trebuie să accepte faptul că datele pot fi şterse fără o altă înştiinţare.

(4) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3j. Dreptul de utilizare a aplicației Comenzi de transport

(1) Aplicația Comenzi de transport face posibilă pentru utilizator, în măsura în care s-a convenit astfel, încărcarea, prelucrarea, trimiterea și afișarea declarațiilor și documentelor pentru întocmirea documentației și sprijină încheierea unui contract de transport cu un alt partener contractual. Pentru aceasta utilizatorul Marketplace-ului poate crea șabloane, poate procesa formulare, comenta și stoca declarații. TIMOCOM poate pune la dispoziția utilizatorului tranzacțiile anterioare.

(2) Alți parteneri contractuali pot fi utilizatori ai Marketplace-ului sau contacte terțe create de ofertanții de transporturi. Prin trimiterea unor documente sau declarații un astfel de contact terț nu primește un drept de utilizare a Marketplace-ului pentru sine.

(3) Din motive tehnice, în formulare pot exista anumite date predefinite. Datele predefinite nu reprezintă o recomandare din partea TIMOCOM. Dacă este cazul, utilizatorul trebuie să ajusteze aceste date pe proprie răspundere . Datorită setărilor individuale de limbă ale utilizatorilor Marketplace-ului este posibil să fie influențate titlurile și descrierile din cadrul unui formular, iar de aceea să existe explicații diferite între expeditor și destinatar. Titlurile și descrierile din formulare, precum și traducerile acestora, au scopul de a mări confortul utilizatorilor și reprezintă sugestii de formulare care nu creează niciun fel de obligații pentru TIMOCOM. Utilizatorii trebuie să ia decizii proprii referitoare la interpretarea acestor termeni din titlurile și descrierile din formulare. Ca presetare pentru un document „obligatoriu” este considerată setarea de limbă a creatorului documentului.

(4) Utilizatorul este conștient de faptul că, prin introducerea afirmațiilor corespunzătoare referitoare la componentele principale ale unui transport în cadrul aplicației Comenzi de transport rezultă un contract legal între părți, cu drepturile și obligațiile confirmate.

(5) TIMOCOM îi poate susține pe utilizatori la respectarea obligativității de păstrare. Pentru aceasta TIMOCOM poate colecta, stoca și prelucra datele tranzacțiilor pentru un interval de timp de până la 10 ani financiari. Răspunderea pentru respectarea unor eventuale obligații de păstrare îi revine în exclusivitate utilizatorului. TIMOCOM pune la dispoziție o funcție de exportare a datelor, pentru a face posibilă pentru utilizator o stocare separată. TIMOCOM își rezervă dreptul de a limita spațiul de stocare a tranzacțiilor conform principiului de fair-use conform aliniatului 3.3 al acestor Condiții, un spațiu suplimentar necesitând un acord separat. În măsura în care utilizatorul solicită accesul la aceste date stocate după terminarea contractului de utilizare, TIMOCOM are dreptul de a condiționa eliberarea datelor de achitarea unei sume corespunzătoare acestui serviciu, precum și de achitarea tuturor eventualelor creanțe rezultate din prezentul contract de licență.

(6) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3k. Dreptul de utilizare a funcției Inițierea transportului digital

(1) Interfața digitală Inițierea transportului permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, trimiterea către un ofertant de marfă pentru transportat a unei oferte de preț, însoțită de observații, prin Marketplace.

(2) Oferta de preț se bazează pe datele ofertei de transport și reprezintă o bază de negociere pentru încheierea unui contract de transport concret. Oferta de preț cuprinde un termen de expirare care poate fi selectat după dorință, iar după expirarea acestuia părțile pot decide liber dacă negocierile vor continua în cazul în care nu s-a ajuns la un acord. Oferta de preț este obligatori pentru utilizator în cadrul termenului de expirare. Pentru ofertantul mărfii pentru transportat oferta de preț primită nu creează nicio obligativitate.

(3) Din motive tehnice, în formulare pot exista anumite date predefinite. Datele predefinite nu reprezintă o recomandare din partea TIMOCOM. Dacă este cazul, utilizatorul trebuie să ajusteze aceste date pe proprie răspundere . Datorită setărilor individuale de limbă ale utilizatorilor Marketplace-ului este posibil să fie influențate titlurile și descrierile din cadrul unui formular, iar de aceea să existe explicații diferite între expeditor și destinatar. Titlurile și descrierile din formulare, precum și traducerile acestora, au scopul de a mări confortul utilizatorilor și reprezintă sugestii de formulare care nu creează niciun fel de obligații pentru TIMOCOM. Utilizatorii trebuie să ia decizii proprii referitoare la interpretarea acestor termeni din titlurile și descrierile din formulare. Ca presetare pentru un document „obligatoriu” este considerată setarea de limbă a creatorului documentului.

(4) În cazul în care beneficiarul alocă comanda, se creează un contract cu caracter de obligativitate conform cifrei 3j) (Comenzi de transport).

(5) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3l. Dreptul de utilizare a aplicației Urmărirea expedierii

(1) Aplicația Urmărirea expedierii permite utilizatorului, în măsura în care s-a convenit astfel, schimbul extins de date referitoare la o expediere cu alți utilizatori autorizați din Marketplace în cadrul unui contract de transport. Prin aceasta pot fi înregistrate, actualizate și partajate informații de stare, documente și date GPS sau alte date. Utilizatorul poate trimite terților participanți informații despre o expediere.

(2) Pentru utilizarea aplicației și afișarea conținutului Marketplace este posibil să fie necesare și alte licențe.

(3) TIMOCOM poate oferi utilizatorului, la discreția sa, informații despre o expediere, în cadrul sau în afara Marketplace-ului. Eventualele informații oferite automatizat de TIMOCOM, sucursalele sale sau terți pe baza informațiilor primite de la utilizator nu implică nici obligativitate. 

(4) Urmărirea expedierii nu este un înlocuitor pentru o arhivă electronică a datelor şi în special TIMOCOM nu depozitează informațiile pe termen nelimitat, sigure în ceea ce privește revizuirea. Respectarea unor eventuale obligații de păstrare îi revine în exclusivitate utilizatorului. După expirarea dreptului de folosință utilizatorul trebuie să accepte faptul că informațiile pot fi șterse fără o altă înștiințare.

(5) Utilizatorul informează toate persoanele vizate, înainte de începerea utilizării, despre acordul dat pentru procesarea datelor de către TIMOCOM, tipul datelor procesate, scopul şi durata procesării, firmele care participă la procesarea datelor, precum şi posibilitatea de a încheia transferul datelor. 
Dacă este necesar, conform legilor aplicabile în cazul utilizatorului, un acord al persoanelor vizate, utilizatorul se va asigura că există în formă scrisă toate acordurile necesare sau alternativele admise conform legislației aplicabile (de ex. contracte între firme). Utilizatorul trebuie să păstreze dovezi corespunzătoare pe durata a doi ani după sfârșitul perioadei contractuale şi să le transmită la TIMOCOM în original, la cerere.

(6) În măsura în care, un utilizator încalcă prevederile legale de protecție a datelor, în special paragraful 5, TIMOCOM are dreptul să rezilieze contractul cu utilizator fără preaviz. Utilizatorul exonerează firma TIMOCOM de toate pretențiile care pot rezulta din sau în legătură cu o nerespectare a prevederilor legale de protecție a datelor, în special a paragrafului 5, de către utilizator.

(7) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3m. Dreptul de utilizare a aplicației Planificare traseu

(1) Aplicația Planificare traseu face posibil pentru utilizator, în măsura în care s-a convenit acest lucru, vizualizarea curselor și a comenzilor de transport într-o fereastră de tip calendar. Aceasta îl poate susține pe utilizator în activitatea de dispecerat prin interconectarea expedierilor cu vehiculele și conducătorii auto. 

(2) Planificarea traseu nu include o funcție de verificare a respectării condițiilor-cadru, de exemplu, respectarea timpului de odihnă sau posibilitatea de execuție reală.

(3) Planificare traseu poate cuprinde funcția Cursele mele, prin care utilizatorul poate crea în domeniul său un cont al conducătorului auto pentru schimbul de date și prin care, atunci când este necesar, poate schimba anumite informații cu acesta referitoare la transporturi sau curse. În acest cont pot fi înregistrate datele conducătorului auto, ca de ex., numele și datele de contact. Conducătorul auto poate primi aceste informații după ce se înregistrează și poate adăuga informații la expediere, ca, de exemplu, statutul expedierii, documente, datele GPS sau imagini.

(4) Pentru utilizarea aplicației și afișarea conținutului din Marketplace este posibil să fie necesare și alte licențe. Pentru schimbul de informații sunt necesare terminale cu capacitate de acces online și posibil, software suplimentar al terților, ca, de ex., un serviciu de mesagerie, un program de e-mail sau un browser.

(5) Aplicația nu este un înlocuitor pentru o arhivă electronică a datelor şi în special TIMOCOM nu depozitează informațiile pe termen nelimitat, sigure în ceea ce privește revizuirea. Respectarea unor eventuale obligaţii de păstrare a mesajelor îi revine în exclusivitate utilizatorului. După expirarea dreptului de folosință utilizatorul trebuie să accepte faptul că datele pot fi șterse fără nouă înştiinţare.

(6) Utilizatorul informează toate persoanele vizate, înainte de începerea utilizării, despre acordul dat pentru procesarea datelor de către TIMOCOM, tipul datelor procesate, scopul şi durata procesării, firmele care participă la procesarea datelor, precum şi posibilitatea de a încheia transferul datelor. 
Dacă este necesar, conform legilor aplicabile în cazul utilizatorului, un acord al persoanelor vizate, utilizatorul se va asigura că există în formă scrisă toate acordurile necesare sau alternativele admise conform legislației aplicabile (de ex. contracte între firme). Utilizatorul trebuie să păstreze dovezi corespunzătoare pe durata a doi ani după sfârșitul perioadei contractuale şi să le transmită la TIMOCOM în original, la cerere.

(7) În măsura în care, un utilizator încalcă prevederile legale de protecție a datelor, în special paragraful 6, TIMOCOM are dreptul să rezilieze contractul cu utilizator fără preaviz. Utilizatorul exonerează firma TIMOCOM de toate pretențiile care pot rezulta din sau în legătură cu o nerespectare a prevederilor legale de protecție a datelor, în special a paragrafului 6, de către utilizator.

(8) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3n. Dreptul de utilizare a aplicației Vehiculele mele

(1) Aplicația Vehiculele mele face posibil pentru utilizator, în măsura în care s-a convenit acest lucru, înregistrarea vehiculelor sale și a caracteristicilor acestora în Marketplace, cum sunt, de ex., tipul vehiculului, tipul caroseriei sau dotările. Informațiile pot fi conectate cu alte aplicații, în care pot fi utilizate. Pentru utilizarea aplicației și afișarea conținutului în Marketplace este posibil să fie necesar și alte licențe.

(2) Aplicația nu este un înlocuitor pentru o arhivă electronică a datelor şi în special TIMOCOM nu depozitează informațiile pe termen nelimitat, sigure în ceea ce privește revizuirea. Respectarea unor eventuale obligații de păstrare îi revine în exclusivitate utilizatorului. După expirarea dreptului de folosință utilizatorul trebuie să accepte faptul că datele pot fi șterse fără nouă înştiinţare.

(3) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

3o. Dreptul de utilizare al funcției de evaluare

(1) Funcția de evaluare face posibil ca utilizatorul să ofere o evaluare a prestației unui alt utilizator în Marketplace după încheierea unei tranzacții. 

(2) Evaluarea poate fi efectuată de ambii utilizatori care participă la o tranzacție, unul pentru celălalt, în măsura în care tranzacția a fost finalizată și nu a fost stornată. Introducerea unei evaluări este posibilă, de regulă, începând cu termenul de livrare convenit în comanda de transport și până la 44 de zile de la expirarea termenului de plată specificat în comanda de transport, însă cel mai târziu până la 104 zile de la termenul de livrare. TIMOCOM își rezervă dreptul de a deschide intervalul de timp pentru evaluare de 44 zile și ulterior, pentru ambele părți, dacă pentru TIMOCOM este documentată o tranzacție între utilizatori pe altă cale. După expirarea termenului evaluarea va fi preluată în profilul de evaluare al utilizatorului.

(3) Conținutul evaluării reprezintă exclusiv opinia utilizatorului care a introdus-o și nu reflectă opinia firmei TIMOCOM, iar TIMOCOM nu își însușește această opinie. Se vor aplica în special prevederile de la cifra 3 paragraful 2 al acestor CCG referitoare la relațiile corecte și echitabile dintre utilizatori.

(4) TIMOCOM poate furniza un formular adecvat pentru evaluare, la propria sa discreție, de ex. ca număr de stele pentru calitatea prestației, unde 1 stea reprezintă o prestație insuficientă și 5 stele o prestație foarte bună. TIMOCOM poate stabili, la propria sa discreție, categorii adecvate pentru evaluarea prestațiilor, de ex. respectarea convențiilor, comunicare, disponibilitate, sau caracteristici specifice prestatorului sau beneficiarului, cum sunt punctualitatea, manipularea mărfii, punerea la dispoziție a documentelor sau etica de plată.

(5) După ce au fost efectuate și evaluate mai multe tranzacții, TIMOCOM poate afișa pentru firma respectivă o valoare medie a evaluărilor primite de la un utilizator al Marketplace-ului. Informațiile afișate pot avea mai multe componente, de ex. o medie a categoriilor de prestații evaluate, numărul celor care au introdus evaluări, ori poate diferenția între evaluări ale beneficiarilor sau ale prestatorilor. În măsura în care a fost evaluată cel puțin o prestație din cadrul unei tranzacții, poate urma afișarea în profilul utilizatorului.

(6) Fiecare utilizator poate cere o dată modificarea unei evaluări de către alt utilizator. Utilizatorul care primește o astfel de cerere își poate modifica evaluarea în decurs de 7 zile. Ulterior modificarea nu mai este posibilă. Cererea de modificarea trebuie să specifice temeiul. Înrăutățirea evaluării în urma unei cereri de modificare nu este posibilă.

(7) Ca regulă de bază, TIMOCOM nu modifică și nu șterge evaluările, cu următoarele excepții: 
- utilizatorul nu a reacționat la cererea de modificare a unei evaluări și există o hotărâre judecătorească de modificare investită cu titlu executoriu. 
- ambii utilizatori în cauză se declară de comun acord ca evaluarea respectivă să fie ștearsă dintr-o tranzacție comună. 
- a intervenit o modificare semnificativă la utilizator, de ex. schimbarea conducerii sau a deținătorului firmei, sau 
- a fost inițiată o procedură legală de restructurare, insolvență sau lichidare ori o altă procedură similară. O evaluare poate fi blocată temporar din profilul unui utilizator, în măsura în care utilizatorul dovedește printr-un document adecvat, de ex. prin certificarea de către instanță a unui număr de dosar, că între părți au fost inițiate proceduri judiciare.

(8) În cazul în care utilizator contravine în mod repetat regulilor din acest paragraf, TIMOCOM îi poate restricționa dreptul de evaluare pe termen nelimitat.

3p. 3p. Dreptul de utilizare a funcției Business Partner Check

(1) Aplicația Business Partner Check permite utilizatorului compararea anumitor documente ale firmei cu surse de referință. După finalizarea cu succes a unei verificări, TIMOCOM poate adăuga un semn vizibil de „Companie verificată” în profilul firmei. Se clarifică faptul că acest semn se referă exclusiv la documentele verificate și nu include nicio declarație sau asigurare cu privire la alte caracteristici sau calități ale utilizatorului.

(2) Se atrage în mod expres atenția asupra faptului că un proces de verificare încheiat pozitiv nu reprezintă o asigurare sau o garanție că persoana cu care utilizatorul intră în contact, și de la care a obținut documentele transmise prin aplicație, corespunde persoanei indicate în documentele firmei sau este desemnată ca reprezentant autorizat. De asemenea, nu se garantează că persoana cu care utilizatorul intră în contact aparține în realitate companiei menționate în documente sau că ar corespunde identității indicate în calitate de expeditor al documentelor. Informațiile care nu provin din surse oficiale, cum ar fi de ex. din antetul documentului, provin chiar de la firma respectivă. TIMOCOM nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea sau actualitatea acestor informații. 

(3) TIMOCOM își rezervă dreptul de a stabili numărul verificărilor per utilizator, precum și de a înlocui oricând sursele de referință cu alte surse adecvate.

(4) TIMOCOM nu garantează că, prin efectuarea procedurii de verificare, sunt îndeplinite obligațiile comerciale de diligență necesare în fiecare caz în parte. Utilizatorul va lua pe propria răspundere măsurile necesare și adecvate pentru a ține cont de condițiile specifice nevoilor sale.

(5) Raportul contractual contra cost începe odată cu semnarea contractului de licență de cele două părți sau prin confirmarea în scris de către TIMOCOM şi contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără a fi necesară specificarea motivelor, cu un preaviz de 14 zile înainte de sfârşitul lunii calendaristice. Termenul contractului este de 1 lună și este extinsă cu o lună cazul în care contractul nu este reziliat cu un preaviz de către oricare dintre părți.

4. Taxa de utilizare

(1) Taxa de utilizare este scadentă în avans pentru perioada de utilizare respectivă iar plata trebuie făcută până cel târziu în a treia zi lucrătoare a intervalului de timp respectiv. Facturile pentru servicii suplimentare prestate de TIMOCOM sunt scadente imediat. Costurile pentru efectuarea plății revin în totalitate utilizatorului cu excepţia plăţii prin SEPA. În măsura în care nu se specifică altfel în mod explicit, TIMOCOM are dreptul de a emite și transmite facturile pe cale electronică. În cazul în care utilizatorul nu furnizează o adresă de e-mail adecvată în acest sens, sau dorește să primească facturile tipărite pe hârtie, se va percepe o taxă suplimentară pentru a acoperi cheltuielile generate.

(2) Se exclude orice drept al utilizatorului de compensare sau de reţinere a prestaţiilor sale pentru solicitări de natură reconvenţională, cu excepţia celor incontestabile sau impuse juridic.

(3) În cazul în care TIMOCOM a acordat la un utilizator, cu plata în avans a perioadei contabile un anume discount, atunci această reducere nu se aplică la contract sau o parte a contractului, atunci când el este reziliat în condiţii normale, înainte de perioada definită. Acelaşi reguli se aplică şi în cazul în care rezilierea este efectuată de către TIMOCOM din motive bune.

(4) TIMOCOM are dreptul de a crește anual prețul abonamentului, cu excepția garanției prețului stabilită pentru perioada în cauză. TIMOCOM anunță creșterea prețului cu o perioadă de cel puțin 4 săptămâni, printr-o notificare în scris. În cazul în care prețul crește cu mai mult de 5% față de perioada în cauză a anului trecut, clientul are dreptul de a rezilia contractul cu un termen de 14 zile de la data de aplicare a prețului crescut. În sensul acestei clauze, pierderea unei reduceri sau expirarea unei perioade cu reducere nu înseamnă creșterea prețului. Faptul că TIMOCOM nu își asumă dreptul de a crește prețul abonamentului, nu înseamnă renunțarea la regula ca atare. Plata în avans nu atrage după sine scutirea de la creșterea prețului.

5. Neutralitate, drepturi de protecție, confidențialitate

(1) Licența oferă utilizatorului acces la Marketplace, pe lângă alți utilizatori existenți, fără tratament preferențial față de alți utilizatori. TIMOCOM este o entitate neutră în relația dintre beneficiarii transporturilor, prestatorii de servicii logistice, casele de expediții și firmele de transport.

(2) Acest contract de licenţă nu oferă dreptul de a distribui sublicenţe sau de a transmite către terţi datele sau posibilitățile de utilizare obținute prin intermediul Marketplace-ului şi în special nu oferă dreptul de a folosi software-ul Marketplace-ului (în continuare: Software) pentru drepturi de protecţie proprii privind procesarea electronică a datelor. Software-ul şi codul-sursă al software-ului sunt protejate prin dreptul de autor şi reprezintă proprietatea exclusivă a firmei TIMOCOM şi a licenţiatorilor, fiind protejate prin contracte internaționale şi alte legi ale ţării în care sunt utilizate.

(3) TIMOCOM poate utiliza în produsele sale așa-numitul software open-source, care poate face obiectul unor condiții de licențiere proprii. La cerere TIMOCOM poate furniza o descriere.

(4) Utilizatorul nu are drepturi de asistenţă tehnică referitor la software, de livrare ulterioară de actualizări sau alte suporturi de date şi în special nu are niciun fel de drept asupra codului-sursă, ingineria inversă, dezasamblarea sau modificarea software-ului. Utilizatorului îi este interzisă folosirea software-ului pentru dezvoltare ulterioară de tehnologie software, a versiunilor modificate sau pentru crearea de copii destinate terţilor, aceştia fiind chiar alţi utilizatori. Orice mod de folosire care depăşeşte acest cadru, prin copii, prin folosirea în paralel sau alternantă în locuri de muncă diferite sau în folosul altor societăţi comerciale şi/sau sucursale, necesită un contract scris pentru licenţe contra cost suplimentare. Utilizarea accesului unic de la sediul înregistrat al clientului autorizat este inclusă în licența pentru web-login.

(5) În cadrul colaborării cu noi, utilizatorii transmit date către sistemul TIMOCOM. Printre aceste se numără date legate de adresă și contractuale, precum și coordonate GPS. Pe baza acestor date TIMOCOM are posibilitatea de a verifica relațiile comerciale concrete ale utilizatorilor, respectiv de a identifica anumiți clienți. Astfel de informații sunt considerate a fi secrete de afaceri și sunt tratate în mod confidențial, chiar dacă nu au fost semnalate ca atare.
Cu respectarea reglementărilor legale, datele pot fi utilizate în scopuri statistice și pentru dezvoltarea serviciilor proprii destinate clienților. TIMOCOM nu va utiliza datele colectate prin Marketplace pentru a derula o activitate concurențială ca prestator de servicii de logistică, casă de expediții sau firmă de transport.

6. Garanţia şi răspunderea

(1) Informațiile cuprinse în descrierile produselor, prospecte şi instrucțiunile de utilizare puse la dispoziţie de TIMOCOM, reprezintă recomandări din care nu rezultă niciun fel de obligaţii. TIMOCOM nu are nici o altă obligaţie. TIMOCOM nu își asumă nicio răspundere în special pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse de alți utilizatori și nici pentru compatibilitatea Marketplace-ului cu mediul IT al utilizatorului sau cu conexiunile de date la distanță. Utilizatorul a luat la cunoștință faptul că ofertele online complexe, așa cum este pe Marketplace, sunt la nivelul tehnic curent și nu se poate garanta niciodată că nu conțin erori. De aceea, TIMOCOM nu garantează că lipsesc cu desăvârșire erorile și nu garantează nici o anumită disponibilitate, ci numai că pe Marketplace nu vor interveni deficiențe de software care să afecteze semnificativ posibilitatea de utilizare conform clauzelor contractuale. TIMOCOM va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere economic pentru a asigura disponibilitatea Marketplace-ului fără întreruperi semnificative.

(2) Crearea de hyperlinkuri şi informațiile accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din pagina Homepage și platformele firmei TIMOCOM pe paginile de Internet ale terților nu face parte din atribuțiile contractuale. Acestea nu au nici rolul de a descrie mai detaliat obligaţiile contractuale. Hyperlink-urile create, respectiv paginile accesibile prin aceste hyperlink-uri, nu sunt monitorizate în permanenţă şi în consecinţă TIMOCOM nu răspunde pentru conţinutul şi corectitudinea acestora.

În cazul în care clientul decide să activeze, să acceseze sau să utilizeze produse, aplicații, servicii, software-uri, rețele, sisteme, directoare, website-uri, baze de date sau informații ale unui terț furnizor (denumit colectiv "Terțe produse"), accesul și utilizarea de către client a acestor terțe produse vor fi supuse termenilor, clauzelor de non-responsabilitate și politicilor furnizorului terț respectiv. TIMOCOM nu susține, nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru astfel de terțe produse și nu oferă garanții cu privire la niciun aspect al acestora. TIMOCOM nu poate garanta disponibilitatea (sau disponibilitatea continuă) a terțelor produse. TIMOCOM nu răspunde pentru daunele sau pierderile reale sau prezumtiv cauzate prin sau în legătură cu activarea, accesarea sau utilizarea acestor terțe produse de către client, sau din cauza încrederii clientului în practicile de protecție a datelor, procesele de securitate a datelor sau alte politici privind aceste terțe produse. Clientul renunță irevocabil la orice pretenții față de TIMOCOM în legătură cu astfel de terțe produse. „Componente integrate” înseamnă produse, aplicații, servicii, software-uri, rețele, sisteme, directoare, website-uri, baze de date și informații ale terților, care sunt obținute sau derivate dintr-o sursă terță din afara TIMOCOM și care sunt puse la dispoziția clientului în Marketplace.

(3) TIMOCOM nu răspunde pentru daune pe care diverşi utilizatori şi le produc între ei, indiferent dacă aceasta se întâmplă prin crearea de pierderi sau prin erori de transmisie a datelor sau printr-o altă modalitate. TIMOCOM nu răspunde pentru software sau coduri de program dăunătoare (viruşi, troiani, viermi etc.), care sunt rulate de utilizatori prin Marketplace sau sunt transmise prin documentele, atașamentele sau descrierile ofertelor şi care apoi se răspândesc de acolo. Utilizatorul răspunde nemijlocit pentru transmiterea de astfel de software dăunător.

(4) TIMOCOM nu este partener contractual sau mediator pentru contractele încheiate prin intermediul Marketplace-ului sau mesager pentru declarațiile relevante în acest sens. De aceea, TIMOCOM nu garantează în niciun fel derularea corectă a contractelor încheiate între utilizatori sau obținerea de rezultate economice, ori că are posibilitatea de a preveni accesul neautorizat la datele din produsele cuvenite. Utilizatorul trebuie să verifice în regie proprie corectitudinea datelor şi a informațiilor primite de la terți. Mesajele trimise sau publicate de utilizatori prin Marketplace nu reprezintă afirmații sau opinii ale firmei TIMOCOM, iar TIMOCOM nu le susține şi nu le însușește. TIMOCOM nu garantează că mesajele trimise prin Marketplace ajung la destinație, sau că sunt primite și citite de utilizatorul destinatar. De asemenea, nu garantează că persoanele care se declară expeditoare sau destinatare ale unui mesaj sau înștiințări corespund în realitate cu persoanele care trimit sau recepționează mesajele.

(5) Utilizatorul exonerează compania TIMOCOM de orice obligații care pot surveni prin utilizarea neconformă cu contractul a Marketplace-ului. TIMOCOM încheie acorduri similare cu alţi utilizatori şi dacă este cazul cedează (după compensarea prioritară a creanţelor către TIMOCOM) eventuale cereri de despăgubire faţă de alţi utilizatori către utilizator, pentru acoperirea daunelor. Utilizatorul exonerează mai departe pe TIMOCOM de orice pretenții și amenzi ale altor utilizatori, autorități sau altor terți similari, care rezultă din faptul că oferă sau prestează servicii prin utilizarea Marketplace-ului pentru care nu dispune sau dispune insuficient de autorizațiile prevăzute, asigurări, licențe etc. sau pe care nu le poate dovedi în termen de o săptămână la solicitarea firmei TIMOCOM. Aici sunt cuprinse și cheltuielile rezonabile de reprezentare juridică. TIMOCOM îl va informa pe utilizator neîntârziat cu privire la astfel de pretenții.

(6) Riscul de netransmitere sau transmitere incorectă a datelor îi rămâne utilizatorului, deîndată ce datele au părăsit zona controlată de TIMOCOM.

(7) Limitarea răspunderii sau denegarea de responsabilitate pentru daune aduse utilizatorului rezultate ca urmare a derulării acestui contract nu sunt aplicabile în cazurile următoare 
a) cauzării deliberate sau prin neglijență gravă de către TIMOCOM sau reprezentanții săi, 
b) nerespectării din culpă a unor obligații contractuale esențiale de către TIMOCOM sau reprezentanții săi, care pot leza obiectul contractului sau pot periclita derularea acestuia și a căror respectare se subînțelege în orice moment, 
c) răspunderii legale a firmei TIMOCOM indiferent de culpă, ca de ex. răspunderea producătorului, respectarea drepturilor de garanție sau 
d) răspunderii legale pentru punerea în pericol a vieții, sănătății sau integrității corporale a persoanelor de către TIMOCOM sau reprezentanții săi. 
(8) În cazul în care utilizatorul este persoană juridică, răspunderea firmei TIMOCOM se limitează la daunele tipice contractuale, previzibile la momentul încheierii contractului, după cum urmează: 
a) în cazurile paragrafului anterior 7 a) neglijență gravă din partea ajutoarelor simple, 
b) în cazurile paragrafului anterior 7 b ) neglijență simplă. 
Pentru pierderea de date, programe și restaurarea lor prin utilizarea Marketplace-ului, TIMOCOM este răspunzător în cazurile menționate la punctul 7 lit. a) și b) numai în măsura în care pagubele respective nu puteau fi prevenite de utilizator prin măsuri preventive specifice rezonabile, ca de ex. asigurarea regulată a datelor.

(9) Componentele Marketplace-ului marcate ca „BETA” sau „versiune BETA”, „Prototip” sau „TIMOCOMLabs” („Componentă BETA”) reprezintă în principiu produse nefinalizate în sensul caracterului adecvat pentru utilizarea zilnică, care conțin toate funcțiile esențiale, însă referitor la performanță, compatibilitate şi stabilitate se supun limitărilor, deoarece conform experienței nu pot fi simulate înainte de publicare toate condițiile de hardware şi de software, respectiv comportamentul de utilizare. De aceea, TIMOCOM pune la dispoziţie astfel de componente BETA ale Marketplace-ului numai în scopuri de testare fără niciun fel de obligații, pentru care sunt necesare rapoarte despre experiențele utilizatorilor. Caracteristicile productive şi lipsa, de asemenea, a erorilor grave nu pot fi garantate. Utilizatorul recunoaşte că răspunderea TIMOCOM referitor la acestea, precum şi pentru o perioadă de nefuncţionare a sistemului său, pentru pierderea datelor, pentru daunele succesive ca urmare a lipsurilor sau pentru câştigurile pierdute este exclusă. Utilizatorul trebuie să efectueze o salvare completă a datelor și a sistemului său local înainte de instalarea unei versiuni BETA a Marketplace-ului. TIMOCOM își rezervă dreptul de a retrage sau de a suspenda oricând astfel de componente, la propria discreție și fără notificare prealabilă.

(10) Utilizatorul este singurul răspunzător pentru utilizarea accesului său la Marketplace, nu va folosi acest serviciu în mod abuziv sau incorect şi nu va încerca, direct sau prin terţi, să acceseze informații pentru care nu este autorizat sau să intervină în sistemele Marketplace-ului. În astfel de cazuri va suporta în întregime cheltuielile create, inclusiv cele rezultate prin verificarea sistemelor de către TIMOCOM şi/sau sunt urmarea unor defecţiuni sau deranjamente care pentru care este răspunzător utilizatorul. Utilizatorul trebuie să informeze TIMOCOM fără întârziere despre orice posibilitate de accesare a produselor de către terţi neautorizați sau orice lezare a securității datelor care au ajuns la cunoștința sa, sau pe care le presupune, ori despre presupuse pretenții ale terților ridicate în legătură cu accesarea Marketplace-ului TIMOCOM şi să ia fără întârziere toate măsurile corespunzătoare, gratuit faţă de TIMOCOM, în special când acest lucru i se solicită de către TIMOCOM, iar măsurile necesare nu depășesc cheltuieli rezonabile pentru a face posibilă o reprezentare juridică.

(11) Utilizatorul garantează față de TIMOCOM că angajații pe care îi utilizează sau persoanele care acționează în numele său sunt angajate cu respectarea cerințelor legale și exonerează firma TIMOCOM de orice fel de răspundere, amenzi și solicitări corespunzătoare de compensare pentru reprezentare juridică. Utilizatorul garantează față de TIMOCOM că își prestează serviciile respectând legislația în vigoare și va dovedi acest lucru fără întârziere, prin documente corespunzătoare, la cererea firmei TIMOCOM.

(12) Toate pretențiile de despăgubire rezultate din acest paragraf împotriva firmei TIMOCOM, care fac referință la deficiențe ale Marketplace-ului, se prescriu la un an de la acordarea licenței. Orice alte pretenții de despăgubire se prescriu la 2 ani de la data la care au luat naștere. În cazul comportamentului intenționat sau ca urmare a neglijenței grave a firmei TIMOCOM sunt aplicabile prevederile legale.

7. Reclamaţiile


(1) În cazul în care TIMOCOM primeşte informații cu privire la un alt utilizator, conform cărora utilizatorul şi-a încălcat din culpă obligaţiile într-un contract de transport, în acest contract sau alte obligaţii legale (în continuare: reclamaţie), TIMOCOM are dreptul, dar nu obligaţia, de a transmite mai departe aceste reclamaţii către utilizatorul în cauză, cu sau fără numirea reclamantului sau după audierea şi verificarea acestuia şi către alţi utilizatori.

(2) Utilizatorul împotriva căruia se îndreaptă reclamaţia (în continuare: Reclamat) are obligaţia să ia imediat, sau cel mai târziu în interval de o săptămână de la comunicarea reclamaţiei, o poziţie în scris faţă de TIMOCOM cu privire la conţinutul acesteia și să se implice pentru a o soluționa, sau cel puţin dacă luarea sa de poziţie durează mai mult, să justifice această prelungire.

(3) Dacă utilizatorul în cauză nu reușește ca prin luarea sa de poziție să respingă ca nejustificată acuzația cuprinsă în reclamația privind nerespectarea obligațiilor sale, TIMOCOM are dreptul – dar nu și obligația – de a-i solicita utilizatorului remedierea în interval de încă o săptămână. Solicitarea de remediere în termen devine superfluă dacă pentru TIMOCOM acest lucru nu mai este rezonabil, după caz.

(4) Drepturile rezultate din paragrafele 2 şi 3 de mai sus, corelate cu dreptul de blocare sau reziliere, susţin exclusiv interesele firmei TIMOCOM. În cazul în care TIMOCOM nu face uz de acestea, este exclusă orice răspundere faţă de ceilalţi utilizatori.

(5) TIMOCOM nu are obligaţia să verifice reclamaţiile primite.

(6) Utilizatorul numește un partener de contact calificat, care are dreptul să ia decizii contractuale și să solicite și ofere explicații. TIMOCOM are dreptul, însă nu și obligația, de a respinge explicații din partea altor persoane din firma utilizatorului.

8. Rezilierea excepţională, durata licenţei, dispoziţii generale


(1) Durata dreptului de utilizare se orientează în funcție de licența convenită individual. În timpul fazei de testare gratuită este aplicabil dreptul de reziliere imediată de către oricare dintre părţi.

(2) Fiecare parte are drept de reziliere excepţională, fără a respecta termenul de preaviz, când la baza rezilierii se află un motiv întemeiat. Un motiv întemeiat pentru rezilierea excepțională din partea firmei TIMOCOM există în special atunci când: 
a) utilizatorul intră în incapacitate de plată sau riscă să intre în incapacitate de plată, 
b) deschiderea procedurii de insolvabilitate pe baza posesiunilor utilizatorului a fost respinsă datorită insuficienței disponibilităților sau utilizatorul trebuie să depună o declarație legală, 
c) utilizatorul contravine din culpă prevederilor acestor clauze, care pune în pericol realizarea obiectului de contract sau îndreptățesc la blocare conform punctului 3 paragrafele 4 sau 5, 
d) utilizatorul întârzie cu plata unei sume echivalente cu taxa pentru dreptul de utilizare pentru o lună, cu mai mult de 14 zile calendaristice sau 2 plăți consecutive sau 
e) proporția părților în societatea comercială a utilizatorului se schimbă cu 25 % sau mai mult, sau în cazul în care societatea este reprezentată legal de alte persoane - în funcție de data semnării contractului. 
f) utilizatorul, reprezentanții săi legali, acționarii săi sau firme asociate cu utilizatorul intră în concurență cu TIMOCOM.

(3) Dreptul de utilizare intră în vigoare odată cu acordarea accesului de către TIMOCOM şi se termină odată cu raportul contractual.

(4) La terminarea contractului utilizatorul trebuie să șteargă neîntârziat software-ul de la TIMOCOM fără orice alte drepturi şi să renunțe la orice mod de a mai folosi Marketplace-ul. De asemenea, utilizatorul trebuie să întrerupă furnizarea datelor spre o eventuală interfață convenită.

(5) Dacă utilizatorul este societate comercială, persoană juridică de drept public sau fond de investiții de drept public în sensul § 310 parag. 1 alineatul 1 BGB sau nu are declarată instanța de jurisdicția căreia aparține în Germania, instanța abilitată şi locul de soluționare a litigiilor se convin a fi Düsseldorf. Este aplicabilă Legislaţia germană cu excepţia Legislaţiei comerciale UE.

(6) Dacă TIMOCOM livrează utilizatorului traduceri ale acestui contract sau pentru părţi ale contractului, versiunea în limba germană rămâne totuşi decisivă şi obligatorie legal, dacă traducerea respectivă prezintă contradicţii sau abateri de la versiunea în limba germană.

(7) În cazul în care prevederile individuale cuprinse în aceste clauze devin ineficace, nu este afectată validitatea celorlaltor prevederi. În locul prevederii devenite ineficace, intră o reglementare având efectul convenit, care serveşte cel mai bine scopului prevederii devenite ineficace.

9. Protecția datelor

(1) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să-i prelucreze datele tehnice în scop de identificare și catalogare, de siguranță a datelor şi pentru îmbunătățirea transferului de date. Aici pot fi incluse, în funcție de terminalul folosit, date anonime despre sistemul de operare, rezoluția monitorului, browser, ID-ul și viteza procesorului, memoria fizică, precum și date care în anumite condiții pot fi asociate cu persoane, cum sunt adresele IP și MAC, identificarea terminalului, DNS-ul domeniului, calea de instalare, identificarea utilizatorului, limba setată, cookies și datele telematice. 
TIMOCOM prelucrează date cu caracter personal la înregistrarea și utilizarea Marketplace-ului de către utilizator, ca de ex. numele utilizatorului, formula de adresare, adresa de e-mail, datele de contact, apartenența la o firmă și cunoștințele de limbă specificate, informațiile introduse, mesaje, precum și informații pe care utilizatorul le introduce în profilul personal sau fac posibil accesarea funcțiilor Marketplace-ului de către terți. Aceste date sunt utilizate de TIMOCOM în scopurile următoare: 
- Furnizarea şi întreținerea serviciilor convenite 
- Efectuarea tranzacțiilor inițiate de utilizator 
- Verificarea identității utilizatorului 
-Asigurarea respectării acestor condiții de utilizare 
- Îndeplinirea obligațiilor legale sau a cerințelor legale ale autorităților. 
Durata de păstrare a acestor date se orientează în funcție de durata și scopul contractului, în măsura în care nu există interese prevalente ale organizației prelucrătoare sau obligații legale de păstrare.

(2) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să-i stocheze datele comerciale în scopul încheierii contractului şi a derulării ulterioare a acestuia şi ca TIMOCOM să solicite informații cu privire la utilizator de la organizaţii de informare de specialitate recunoscute.

(3) Utilizatorul se declară de acord ca TIMOCOM să-i prelucreze datele cu caracter personal pentru îndeplinirea contractului de licență sau a comenzilor de servicii și să le trimită la filiale sau companiile partenere. Acestea se pot schimba și în acest moment sunt: 
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; 
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; 
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; 
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath; 
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Aceste companii procesează datele utilizatorului exclusiv prin mandatul acordat de TIMOCOM, conform instrucțiunilor acestuia şi sunt obligate de TIMOCOM la respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor. O transmitere a datelor personale ale utilizatorului unui terț poate avea loc, în plus, în cazuri impuse de lege, hotărârilor autorităților sau judecătorești executorii, precum şi pentru împiedicarea sau combaterea infracțiunilor sau a încălcărilor acestor clauze de licență. Datele care nu fac referire la informații personale, ca de ex. datele anonimizate sau datele destinate terților, necesare pentru derularea contractului, pot fi prelucrate de TIMOCOM și pot fi transmise către terți.

TIMOCOM a luat măsuri de protecție tehnice și a convenit contractual cu fiecare utilizator că datele Marketplace-ului nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele din acest contract și nu vor fi transmise către terți. Conform nivelului tehnic curent, în prezent nu este posibilă o garantare de 100 % a faptului că un utilizator nu va încălca contractul și va transmite date către terți. Utilizatorul ia la cunoștință această posibilitate și în cazul în care constată o astfel de încălcare contractuală va informa firma TIMOCOM fără întârziere.

(4) Utilizatorul are oricând, față de TIMOCOM, dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate, precum și la corectarea, ștergerea, limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la transferul datelor în măsura în care sunt asigurate condițiile legale necesare în ceea ce privește protecția datelor. Pentru întrebări referitoare la drepturile lor, revocarea acordului sau limitarea prelucrării datelor cu caracter personal, utilizatorii se pot adresa oricând la:

TIMOCOM GmbH 
Însărcinat cu protecția datelor
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Revocarea și limitarea nu afectează restul contractului şi obligația de plată a utilizatorului. Utilizatorul admite că este posibil ca TIMOCOM, ca urmare a unei astfel de revocări sau limitări, să nu mai fie în măsură să ofere utilizarea Marketplace-ului. 

Totodată, utilizatorul are dreptul de a înainta o plângere la autoritățile de care aparține TIMOCOM. Acestea sunt reprezentate de Autoritatea statală pentru protecția datelor și libertatea informației Nordrhein-Westfalia: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Utilizatorul răspunde pentru utilizarea Marketplace-ului în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Utilizatorul se obligă ca la prelucrarea datelor prin intermediul Marketplace-ului să respecte toate prevederile legale relevante pentru protecția datelor. Utilizatorul exonerează pe TIMOCOM de orice pretenţii care pot rezulta din sau în legătură cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor, a prevederilor contractuale sau a altor prevederi legale.

(6) Înainte de a începe utilizarea, utilizatorul informează toate persoanele afectate de utilizarea Marketplace-ului despre acordul dat pentru prelucrarea datelor de către TIMOCOM, tipul datelor prelucrate, scopul şi durata prelucrării, organizațiile care participă la prelucrarea datelor, precum şi posibilitatea de a încheia transferul datelor. În măsura în care este necesar, conform legilor aplicabile utilizatorului, un acord al persoanelor afectate de utilizarea Marketplace-ului, utilizatorul se va asigura că există în formă scrisă toate acordurile necesare sau alternativele posibile conform legislației în vigoare (de ex. contracte între firme). Utilizatorul trebuie să păstreze dovezi corespunzătoare pe durata a doi ani după sfârșitul perioadei contractuale şi să le transmită la TIMOCOM în original, la cerere.

(7) TIMOCOM atrage atenţia asupra faptului că, în conformitate cu art. 31 al Legii federale germane privind protecția datelor (BDSG), datele referitoare la derularea neconformă a creanţelor scadente, rezultate din relaţiile contractuale, vor fi transmise la SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, în măsura în care contractul din care a rezultat creanţa poate fi reziliat fără preaviz datorită restanţelor de plată şi suma datorată scadentă nu a fost achitată în cadrul termenului de plată comunicat. Mai multe informații despre SCHUFA pot fi găsite la www.meineSCHUFA.de.

§1 Serviciile prestate


1. TIMOCOM GmbH va acționa exclusiv în sprijinul beneficiarului în vederea recuperării contravalorii nete a facturii sale. TIMOCOM va solicita debitorului o rezoluție sau achitarea creanței scadente.

2. TIMOCOM nu oferă garanţie pentru succesul intervenţiei.

3. Orice plată, bonificație sau decontare efectuată de debitor după data intervenției este considerată caz soluționat. În cazul în care beneficiarul nu contrazice firmei TIMOCOM faptul că creanța a fost achitată în termen de 2 săptămâni de la termenul de plată anunțat. Beneficiarul este obligat să comunice în termen de 3 zile firmei TIMOCOM orice sumă, bonificație sau compensație primită ca urmare a creanței menționate mai sus.

4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a lua oricând şi alte măsuri destinate recuperării creanței sale.

§ 2 Facturarea serviciilor


1. Părțile convin asupra unei taxe administrative de 25,00 €. În cazul în care intervenția firmei TIMOCOM are succes beneficiarul este obligat să plătească un comision, care va cuprinde şi taxa administrativă. Conform prevederilor legale ale RVG (legea privind onorările avocaților), acest comision se supune clauzelor serviciului Inkasso Internațional de la TIMOCOM referitor la moneda națională și sumele datorate.

2. Dacă o comandă este finalizată fără succes sau din motive care nu depind de TIMOCOM, TIMOCOM își păstrează dreptul la remunerarea corespunzătoare a serviciilor până la data respectivă.

3. TIMOCOM își rezervă dreptul de a solicita contravaloarea facturilor pentru aceste servicii, împreună cu celelalte facturi, având în vedere existența unui parteneriat de afaceri care îi conferă dreptul de a revendica creanțele. Beneficiarul îi acordă lui TIMOCOM împuternicirea de a debita contul său comercial cu contravaloarea facturii necontestate.

§ 3 Începutul şi sfârșitul contractului


1. Comanda dată de beneficiar este fermă timp de 3 zile lucrătoare. Contractul ia naștere în momentul în care TIMOCOM acceptă comanda primită. Acceptarea comenzii se poate face fără formalități, chiar și în mod tacit. Se consideră că TIMOCOM a acceptat contractul dacă, în perioada susmenționată, a început verificarea validității creanței sau poate dovedi că a intervenit deja la debitor.

2. Comanda poate fi revocată de beneficiar cu respectarea unui termen de preaviz de 2 săptămâni. În cazul în care s-a intervenit deja la debitor, beneficiarul este obligat să informeze TIMOCOM cu privire la achitarea creanței care a făcut obiectul comenzii de recuperare. TIMOCOM își rezervă dreptul de a solicita costul convenit al serviciilor prestate.

3. Dreptul de reziliere a contractului în cazul încălcării grave a acestuia de către una dintre părţi nu este afectat de aceste clauze.

4. În cazul în care beneficiarul își pierde calitatea de client al firmei TIMOCOM în decursul derulării unei comenzi de intervenție, beneficiarul şi TIMOCOM au dreptul la rezilierea imediată a contractului.

5. În cazul în care pe parcursul intervenției se constată că datoria este probabil irecuperabilă, intervenția se va încheia, iar acest lucru se va comunica beneficiarului. Creanța este considerată irecuperabilă în special în cazul în care este contestată de către creditor față de terți, cesionată, în curs de judecată, cu titlu diferit sau grevată de drepturi ale unor terți sau dacă debitorul este insolvabil. Contractul se consideră pe viitor reziliat.

6. Beneficiarul este obligat să sprijine TIMOCOM cu informații adecvate. În cazul în care TIMOCOM nu primește informațiile solicitate pentru prelucrarea cazului în termen de 14 zile, TIMOCOM are dreptul să încheie cazul și să factureze taxa administrativă respectiv comisionul pentru intervențiile efectuate.

§ 4 Răspunderea contractuală


1. Răspunderea firmei TIMOCOM pentru daunele cauzate clientului, rezultate ca urmare a acceptării sau derulării contractului, se limitează la următoarele cazuri:
a) Cauzarea deliberată sau prin neglijență gravă de către TIMOCOM sau reprezentanții săi;
b) Nerespectarea din culpă a unei obligații contractuale esențiale de către TIMOCOM sau reprezentanții săi, care periclitează realizarea contractului;
c) Răspunderea de către TIMOCOM pentru acțiuni premeditate răuvoitoare sau cedarea unei garanții;
d) Răspunderea legală de către TIMOCOM, ca de ex. răspunderea producătorului;
e) Răspunderea legală pentru punerea în pericol din culpă a vieții, sănătății sau integrității corporale a persoanelor
de către TIMOCOM sau reprezentanții săi.

2. În cazul în care clientul este persoană juridică, răspunderea firmei TIMOCOM se limitează la daunele tipice contractuale previzibile la momentul încheierii contractului, după cum urmează:
a) în cazurile paragrafului anterior 1 a) la neglijență gravă din partea subcontractanților
b) în cazurile paragrafului anterior 1 b) la neglijență simplă.

3. Beneficiarul răspunde de faptul că suma neachitată este scadentă și necontestată, fiind obligat să pună la dispoziția TIMOCOM toate documentele și informațiile necesare. Se atrage atenția asupra faptului că beneficiarul nu poate solicita debitorului despăgubiri pentru comisionul de recuperare, cu excepția cazului în care plata s-a efectuat cu întârziere și dacă este obligat în temeiul legislației relevante. În cea ce priveşte aceste cheltuieli, beneficiarul se va adresa direct debitorului.

4. TIMOCOM își rezervă dreptul de a distruge după finalizarea cazului toate documentele pe care nu este obligat să le păstreze conform legii.

§ 5 Diverse


1. Toate înțelegerile trebuie efectuate în scris.

2. În cazul în care beneficiarul nu este client locul executării contractului și jurisdicția este Düsseldorf. Se va aplica legislaţia germană.

3. Pierderea valabilității uneia din clauzele prezentului contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze sau înțelegeri. Părţile se obligă ca, în locul clauzei care şi-a pierdut valabilitatea să stabilească o nouă clauză valabilă, care se apropie cel mai mult de scopul clauzei anulate.

Versiunea: 01.01.2024

sus pe pagină