Ce este o asigurare de transport?

O asigurare de transport vă protejează compania împotriva daunelor, furtului și întârzierilor care pot apărea în timpul transportului. Totodată, aceasta vă asigură mărfurile peste limita de răspundere prevăzută de legea privind asigurarea de răspundere civilă rutieră și, prin urmare, adesea reprezintă un mijloc de a vă asigura existența.


De ce ar trebui să încheiați o asigurare de transport?

Mărfurile sunt expuse la mule pericole și riscuri în timpul transportului, dar și în timpul încărcării și descărcării. Chiar și atunci când mărfurile sunt ambalate, încărcate și transportate cu grijă, există riscul ca acestea să sufere deteriorări sau chiar să fie furate. Printr-o asigurare de transport, mărfurile și lanțurile de aprovizionare pot fi asigurate în mod eficient, iar daunele pot fi soluționate rapid și ușor, fără a afecta relațiile cu clienții.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Ce avantaje oferă asigurarea de transport de la SCHUNCK GROUP?

Emitere rapidă a poliței

Datele firmei și ale mărfii sunt transmise automat, astfel vă puteți asigura mărfurile cu numai câteva clicuri.

Modele de asigurare flexibile

Puteți încheia o asigurare de transport pentru fiecare încărcătură separat și astfel economisiți pe primele ridicate ale contractelor standard.

Derulare echitabilă a cererilor

Asigurătorul despăgubește întotdeauna valoarea agreată, fără a recurge la formule de subasigurare. Astfel asigurând că în caz de daune nu apar surprize neplăcute.

Asigurări de transport convenabile

Clienții TIMOCOM beneficiază de o asigurare de transport cu acoperirea tuturor riscurilor, fără franșiză, în valoare de 0,5 ‰ – 0,549 ‰ din valoarea mărfii.

Încărcătură în siguranță

Începând cu daunele datorate forței majore până la pierderile financiare ca urmare a nerespectării termenelor de livrare: profitați de o acoperire completă.

Alegerea simplă a primelor de asigurare

Nu este necesar să pierdeți timpul valoros completând tarifele, tipurile și categoriile de mărfuri. Alegeți imediat dintre cele patru modele de asigurări atractive.

Modele de asigurare oferite de SCHUNCK GROUP: asigurări de transport exclusiv pentru clienții TIMOCOM

MicrosoftTeams-image (16)

Cum pot încheia o asigurare de transport?

În calitate de client TIMOCOM, vă puteți înregistra la SCHUNCK GROUP în numai câțiva pași și puteți încheia o asigurare de transport în condiții deosebit de avantajoase.

Este atât de simplu:

 1. După ce ați introdus marfa în TIMOCOM Marketplace ca de obicei, selectați din nou oferta de mărfuri pentru transportat și apoi faceți clic pe butonul „Asigurare marfă”.
 2. Veți ajunge la pagina externă a partenerului nostru SCHUNCK, unde va trebui să vă înregistrați în primul rând. Datele firmei și ale mărfii pot fi transmise automat prin interfață.
 3. După înregistrare, selectați prima de asigurare adecvată, în funcție de valoarea mărfii.
 4. Rezolvat! Polița de asigurare poate fi descărcată direct și dacă este necesar, poate fi trimisă beneficiarului.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Întrebările cele mai frecvente ale clienților referitoare la asigurarea de transport:

În principiu, se recomandă încheierea unei asigurări de transport atunci când se transportă mărfuri. Transportul de mărfuri implică numeroase riscuri, datorate proprietăților specifice ale mărfurilor, precum și varietății de trasee de transport, mijloace de transport, utilaje de încărcat-descărcat, condiții climatice etc.


O asigurare de transport este întotdeauna recomandată atunci când încărcătura va fi predată unui transportator/case de expediții și valoarea mărfurilor depășește răspunderea legală conform Codului comercial și CMR de 8,33 sau 40 de drepturi speciale de tragere per kilogram brut de marfă. 

Exemplu: un transportator răspunde cu 8,33 SZR, ceea ce corespunde aproximativ la 10 € per kilogram brut al mărfurilor: 500 kg de telefoane mobile cu o valoare a mărfurilor de 1.000.000 € au o răspundere legală conform CMR de 500 kg * 8,33 SZR * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Diferența de 995.000 € ar trebui să fie suportată de beneficiar.

Deci pe scurt: cu cât marfa este mai ușoară și mai prețioasă, cu atât riscul este mai mare.

Asigurarea de transport este o asigurare de daune, care vă protejează firma împotriva daunelor, furtului și întârzierilor care pot apărea în timpul transportului de mărfuri. Aceasta acoperă mărfurile peste limita de răspundere prevăzută de legea privind asigurarea de răspundere civilă rutieră și oferă despăgubiri integrale în caz de daune. Suma maximă a asigurării per caz de daună se stabilește în funcție de valoarea mărfurilor asigurate și nu se limitează la suma maximă de răspundere per kilogram brut, așa cum este prevăzută în legea privind răspunderea civilă rutieră.

Încheierea unei asigurări de transport nu este obligatorie, însă este recomandată, atunci când:

 • Firma dvs. trimite și primește mărfuri și bunuri prin case de expediții, producători sau transportatori
 • În calitate de cumpărător sau vânzător, în funcție de contract, vă asumați riscurile de transport al mărfurilor în diferite etape

Acoperirea asigurării este de regulă preluată, de (primul) expeditor, la solicitarea acestuia, în interesul încărcătorului sau conform reglementărilor de supoziție.

Mărfurile sunt expuse în timpul transportului, dar și în timpul încărcării și descărcării la multe pericole și riscuri. Deși sunt ambalate, încărcate și transportate cu grijă, mărfurile pot fi deteriorate sau chiar și furate. Asigurarea mărfurilor și a lanțurilor de aprovizionare poate fi o soluție eficientă pentru a remedia rapid și ușor eventualele daune și pentru a evita afectarea relațiilor cu clienții. Prin urmare, o asigurare de transport de multe ori este un mijloc crucial de asigurare a existenței.

Da, asigurarea de transport poate fi încheiată pentru fiecare marfă individuală pe un transport. Aceasta merită, în special, atunci când aveți nevoie rar de o asigurare de transport și un contract cadru pentru aceasta ar fi prea scump. Mai mult, în caz de daune, puteți despăgubi în totalitate clientul, astfel nu riscați relațiile.

Valoarea primei pentru o asigurare de transport, în mod obișnuit, cu acoperirea tuturor riscurilor fără depozit, în Germania și statele membre riverane, este de 0,6‰ – 0,7‰ din valoarea mărfii.

La TIMOCOM, utilizatorii beneficiază de o asigurare de transport cu acoperirea tuturor riscurilor fără franșiză, de la 0,5 ‰ – 0,549 ‰ din valoarea mărfii. Oferim valori diferite de prime de la 5,49 € pentru valori ale mărfurilor de 10.000 € și până la 50 € pentru valori ale mărfurilor de 100.000 €. Costurile sunt suportate de partea interesată în mărfuri, respectiv de expeditor.

Sunt asigurate transporturile efectuate în cadrul SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (UE plus statele următoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia), precum și Regatul Unit și Elveția. Totuși, transporturile efectuate în Elveția nu pot fi asigurate din Germania, din cauza prevederilor legale naționale.

La asigurarea de transport se încheie polițe individuale per bun. Protecția asigurării de transport începe îndată ce bunurile sunt mișcate, adică îndepărtate de la locul lor anterior de păstrare în scopul transportului. Aceasta include, de exemplu, și procesul de încărcare al autocamionului. Protecția asigurării încetează imediat ce bunurile ajung la locul de livrare.

Următoarele daune sunt asigurate:

 • Daunele materiale ca urmare a forței majore sau a unui eveniment inevitabil (de ex. furtul)
 • Daunele materiale produse în timpul transportului, încărcării-descărcării sau depozitării în cadrul transportului, cu o limită de maxim 60 de zile
 • Daune consecutive ale bunurilor
 • Daune patrimoniale ca urmare a depășirii termenului de livrare

Următoarele daune nu sunt asigurate:

 • Război, revoluție sau evenimente militare similare
 • Utilizarea ca arme a substanțelor chimice, biologice, biochimice sau a undelor electromagnetice
 • Daunele cauzate de căderea transregională a structurilor de rețea pentru transportul de energie electrică sau de informații (blackout), cu o durată mai mare de 48 de ore
 • Energie nucleară
 • Insolvența sau întârzierea plății de către deținătorul, contractantul sau operatorul expedierii
 • Întârzierea plecării
 • Deteriorare internă sau calitatea naturală a bunurilor
 • Diferențe sau pierderi de cantitate, dimensiuni sau greutate acceptate în mod normal în comerț
 • Umiditate normală sau oscilații normale de temperatură
 • Ambalare necorespunzătoare sau modul de încărcare incorectă

Pentru mărfurile următoare, trebuie să se discutate asigurarea cu TIMOCOM, respectiv SCHUNCK, înainte de începerea transportului:

 • Mărfuri cu valoare > 100 000 EUR
 • Antichități și obiecte de artă
 • Metale prețioase
 • Mărfuri explozive și în special cele care sunt ușor inflamabile
 • Lichide în cisterne (capacitate > 5 000 l)
 • Autovehicule, vehicule pentru sporturi aeriene și acvatice de orice tip
 • Animale vii, flori și plante
 • Materii prime neambalate, vreac, în saci sau în cuburi (de ex. bumbac, cafea, cacao, ceai, zahăr, metale de orice fel, trunchiuri de copaci, pietre)
 • Marfă vrac
 • Bunuri transportate la mutare
 • Obiecte de valoare (de ex. numerar, documente, pietre prețioase, perle naturale, blăni și covoare, certificate, bonuri valorice)
 • Arme de foc de orice tip și muniția aferentă
 • Țigarete, țigări, trabucuri

Asigurarea de transport SCHUNCK este disponibilă exclusiv clienților din Marketplace-ul TIMOCOM și poate fi încheiată pentru următoarele țări membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. În plus, sunt posibile și țările următoare: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit (UK). SCHUNCK poate asigura, desigur, transporturile în întreaga lume. Acest lucru nu este însă posibil prin procesul automatizat și fiecare caz va fi verificat individual, la cerere. 


SCHUNCK oferă servicii clienți exclusive pentru utilizatorii TIMOCOM:

E-Mail: timocom@schunck.de

Număr de telefon: +49 (0) 89 38177 512

sus pe pagină