Știri 25.07.2023
4

Investiții infrastructurale din partea Uniunii Europene

Dintr-un stilou iese un drum, lângă ea un steag UE.


Uniunea Europeană investește 6,2 miliarde de euro în infrastructură de transport durabilă, sigură și eficientă, din care 250 de milioane de euro vor fi cheltuiți pentru legăturile transfrontaliere dintre Ucraina, Moldova și vecinii lor din UE.

Comisia Europeană a selectat 107 proiecte infrastructurale de transport pentru a primi peste 6 miliarde de euro sub formă de granturi UE din partea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80 % din finanțare va sprijini proiecte care asigură o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, căi navigabile interioare și rute maritime de-a lungul Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T). În plus, proiectele vor consolida culoarele de solidaritate UE-Ucraina, instituite pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei.

Conexiunile feroviare transfrontaliere majore de-a lungul rețelei centrale TEN-T au fost, de asemenea, prioritizate pentru finanțare. Printre acestea se numără tunelul Brenner Base (care leagă Italia și Austria), Rail Baltica (care leagă cele trei state baltice și Polonia de restul Europei), precum și tronsonul transfrontalier dintre Germania și Țările de Jos (Emmerich-Oberhausen), printre altele.

Porturile maritime din Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Polonia vor primi finanțare pentru dezvoltarea aprovizionării cu energie electrică de la mal pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de navele ancorate.

Pentru a ajuta transportul pe căi navigabile interioare să fie adaptat exigențelor viitorului, infrastructura de-a lungul căilor navigabile transfrontaliere Sena-Scheldt dintre Franța și Belgia va fi modernizată. Porturile interioare de pe Dunăre și bazinele Rinului, cum ar fi Viena și Andernach, vor primi de asemenea o modernizare.

Pentru a spori și mai mult siguranța și interoperabilitatea transportului feroviar din UE, Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) va fi instalat pe trenuri și linii de cale ferată din Cehia, Danemarca, Germania, Franța, Austria și Slovacia. Pe șosele, mai multe state membre ale UE vor implementa sisteme și servicii de transport inteligente (STI), în special STI cooperative (C-ITS) pentru un transport mai sigur și mai eficient. Mai multe state membre vor beneficia de sprijin pentru proiectele europene de management al traficului aerian, în vederea creșterii eficienței transportului aerian și a creării unui cer european unic.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Astăzi, alocăm 6,2 miliarde de euro pentru proiecte din întreaga Europă care ne vor duce mai aproape de finalizarea rețelei transeuropene de transport, TEN-T, coloana vertebrală a economiei UE. Sunt deosebit de fericit că 250 milioane de euro vor îmbunătăți legăturile transfrontaliere dintre Ucraina, Moldova și vecinii lor din UE România, Ungaria, Slovacia și Polonia. Aceste proiecte vor facilita transportul de mărfuri între UE și Ucraina, consolidând culoarele de solidaritate.”

Politica UE privind rețeaua transeuropeană de transport, politica TEN-T, este un instrument esențial pentru dezvoltarea unei infrastructuri de transport coerente, eficiente, multimodale și de înaltă calitate în întreaga uniunii. Acesta cuprinde căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime scurte și drumuri care leagă noduri urbane, porturi maritime și interioare, aeroporturi și terminale.

Aceasta favorizează transportul eficient de persoane și bunuri, asigură accesul la locuri de muncă și servicii, totodată permite comerțul și creșterea economică. Consolidează coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii Europene și creează sisteme de transport neîntrerupte la nivel transfrontalier, fără lacune fizice, blocaje sau legături lipsă. De asemenea, scopul său este să reducă impactul transporturilor asupra mediului și de a spori siguranța și reziliența rețelei.

Precedente și Previziuni

Cele 107 proiecte au fost selectate dintr-un total de 353 de proiecte depuse ca răspuns la cererea de propuneri, publicată în 2022. Finanțarea UE va lua forma unor granturi, care vor fi utilizate pentru cofinanțarea costurilor totale ale proiectului.

În cadrul programului MIE Transporturi pentru perioada 2021-2027, sunt disponibile 25,8 miliarde de euro pentru granturi pentru cofinanțarea proiectelor TEN-T în statele membre ale Uniunii Europene. Începând din 2014, MIE a sprijinit aproape 1300 de proiecte, cu un total de 29,4 miliarde de euro în sectorul transporturilor (cu excepția selecției propuse astăzi).

Sunt disponibile noi oportunități de finanțare în cadrul MIE Transport, cererea de propuneri pentru mobilitate militară din 2023 fiind în prezent deschisă până la 21 septembrie 2023, iar cererile de propuneri privind infrastructura pentru combustibili alternativi fiind deschise până la 7 noiembrie 2023. Următoarele cereri de propuneri din cadrul MIE în domeniul transporturilor vor fi lansate spre sfârșitul lunii septembrie 2023.


Alăturați-vă acum de TIMOCOM Marketplace!

Înregistrați-vă acum


Deveniți insider în domeniu

Abonați-vă aici și veți primi în mod regulat articole interesante, care vă vor face mai ușoară activitatea de zi cu zi și vă vor extinde orizontul în afaceri.


Abonare Newsletter

sus pe pagină