Cunoștințe logistice 02.04.2024
4

Sistemul RO e-Transport

Un camion și un telefon.

 

România a introdus sistemul RO e-Transport pentru mărfurile cu risc fiscal ridicat. Data obligativității a fost planificată inițial pentru 1 iulie 2022, dar a fost amânată până la 1 octombrie 2022, iar apoi din nou până la 1 ianuarie 2023, pentru a permite implementarea măsurilor tehnice și administrative necesare.

Ministerul Finanțelor din România a implementat prin Ordonanța Guvernului 41/2022 sistemul electronic RO e-Transport de urmărire a transportului rutier de mărfuri cu risc fiscal mare. Scopul implementării acestui sistem este reducerea evaziunii fiscale, diminuarea decalajului de TVA și prevenirea comerțului ilegal.

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente să identifice potențialele puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Centrului Național pentru Informații Financiare.

Acest sistem va monitoriza transportul mărfurilor cu risc fiscal ridicat în următoarele situații:

-Între două locații din România;
-Referitor la achizițiile intracomunitare;
-Referitor la livrările intracomunitare;
-Referitor la importuri;
-Referitor la exporturi;
-Referitor la tranzacțiile intracomunitare în care mărfurile sunt în tranzit în România.

Categoriile de vehicule rutiere care vor fi monitorizate în cadrul sistemului RO e-Transport sunt cele cu o masă maximă autorizată de cel puțin 3,5 tone și care transportă mărfuri cu risc fiscal ridicat, având o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mult de 10.000 de lei.

Categoriile de produse sau bunuri cu risc fiscal ridicat, care trebuie să utilizeze sistemul RO e-Transport, includ, dar nu se limitează la: produse petroliere și combustibili, alcool și băuturi alcoolice, tutun și produse din tutun, produse energetice, produse electronice și electrocasnice, metale prețioase și bijuterii, produse agricole și alimentare, produse chimice, medicamente și produse medicale, echipamente și bunuri industriale, vehicule și piese auto, obiecte de artă și antichități, și altele, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă.

Caracteristicile documentului RO e-Transport

Documentul electronic RO e-Transport este un fișier XML structurat care trebuie să conțină următoarele informații pentru a monitoriza transportul mărfurilor cu risc fiscal ridicat:

  • Expeditorul și destinatarul mărfurilor;
  • Caracteristicile și valoarea mărfurilor transportate;
  • Locațiile de încărcare și descărcare și informații despre modul de transport.

Transportul mărfurilor cu risc fiscal ridicat trebuie declarat în sistemul RO e-Transport cu cel mult 3 zile înainte de deplasarea mărfurilor.

Sistemul va genera codul ITU odată ce transportul mărfurilor a fost raportat. Acest cod identifică în mod unic bunurile și poate fi solicitat cu cel mult trei zile calendaristice înainte de începerea datei identificate de transport. Codul ITU este valabil timp de cinci zile de la data de transport identificată raportată în sistem și trebuie să fie clar lizibil pe documentul de transport al mărfurilor.

Sistemul va fi construit din următoarele:

  • Module informatice de gestionare a livrării mărfurilor, care generează codul unic de înregistrare la notificare,
  • Elementele care asigură conexiunea cu camere și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier,
  • Componente software pentru analiza integrată a datelor.

Cine este obligat să raporteze acest document?

Persoana juridică responsabilă care se va ocupa de raportarea transportului mărfurilor cu risc fiscal ridicat prin RO e-Transport va fi:

-Destinatarul indicat pe declarația vamală de import;
-Exportatorul indicat în declarația vamală de export;
-Destinatarul în România, în cazul achizițiilor intracomunitare;
-Furnizorul din România, in cazul tranzacțiilor interne sau livrărilor intracomunitare.

Ce amenzi primesc cei care încalcă regulile?

De la 1 ianuarie, amenzile pentru nerespectarea reglementărilor pot ajunge de la 10.000 până la 50.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 20.000 până la 100.000 de lei pentru persoanele juridice, iar bunurile transportate sunt confiscate în fiecare dată.

 

Toți cei implicați în transportul mărfurilor cu risc fiscal ridicat trebuie să se înregistreze în sistemul RO-e Transport și să aibă vehiculele echipate cu dispozitivul de urmărire necesar. Sistemul e-Transport este destinat furnizorilor, depozitarilor, destinatarilor și beneficiarilor din România. Acesta va permite monitorizarea în timp real a procesului de transport și va facilita detectarea oricăror abateri. De asemenea, va ajuta la reducerea documentelor și la asigurarea conformității cu legile aplicabile.

 

Alăturați-vă acum la TIMOCOM Marketplace!

 

Deveniți insider în domeniu

Abonați-vă aici și veți primi în mod regulat articole interesante, care vă vor face mai ușoară activitatea de zi cu zi și vă vor extinde orizontul în afaceri.


Abonare Newsletter

sus pe pagină