Piața de transport 27.09.2023
4

Comisia Europeană introduce o taxă pe carbon pentru importurile de produse

Pe o tablă, desenează o mână o săgeată în jos.

 

Legea europeană a climei instituie obligația juridică de a îndeplini obiectivul climatic al Uniunii Europene, care presupune reducerea emisiilor CO₂ cu cel puțin 55% până în 2030. Țările UE lucrează la elaborarea unei noi legislații pentru a atinge acest obiectiv și pentru a permite ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Comisia Europeană introduce o taxă pe carbon aplicabilă importurilor de produse CBAM din industrii intens poluante.

Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) este un nou regulament care creează stimulente menite să determine producătorii din afara UE să își reducă emisiile. Este o parte esențială a pachetului „Pregătiți pentru 55” – un set de propuneri pentru revizuire și actualizare a legislației UE existente, menit să garanteze că politicile UE sunt în conformitate cu obiectivele climatice ale UE (reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030).

La 15 martie 2022, Consiliul a ajuns la un acord cu privire la text. În decembrie 2022, negociatorii Consiliului și cei ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind CBAM. Consiliul a adoptat în mod formal noile norme în aprilie 2023. Regulamentul CBAM a intrat în vigoare în mod oficial în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al UE, la 16 mai 2023. Faza sa de tranziție va începe la 1 octombrie 2023.

Planul de funcționare

CBAM are obiectivul de a asigura, în deplină conformitate cu normele comerțului internațional, că eforturile UE de reducere a emisiilor nu sunt neutralizate de o creștere a emisiilor în afara granițelor sale prin relocarea producției în țări din afara UE, unde politicile pentru combaterea schimbărilor climatice sunt mai puțin ambițioase decât cele ale UE, sau prin creșterea importurilor de produse cu emisii ridicate de CO₂.

CBAM vizează importurile de produse în sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Este conceput pentru a funcționa în paralel cu sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (UE ETS), precum și pentru a reflecta și completa rolul acestuia în ceea ce privește mărfurile importate. CBAM va înlocui treptat mecanismele existente ale UE de contracarare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în special alocarea cu titlu gratuit a certificatelor UE ETS.

Oferind sprijin atât importatorilor din UE, cât și unităților din afara UE, Comisia Europeană a emis, de asemenea, linii directoare cuprinzătoare privind implementarea practică a noilor reglementări. În plus, se dezvoltă instrumente IT speciale pentru a ajuta importatorii să efectueze calcule și să raporteze emisiile. Pentru a facilita o tranziție fără probleme la noul sistem, vor fi disponibile o serie de resurse, inclusiv materiale de instruire, seminarii web și tutoriale. Se așteaptă ca importatorii să colecteze date începând cu trimestrul al patrulea al anului începând cu 1 octombrie 2023 și trebuie să trimită primul raport până la sfârșitul lunii ianuarie 2024. Regulamentul de implementare a trecut printr-un proces riguros, inclusiv consultarea publică și aprobarea de către comitetul CBAM, care este format din reprezentanți ai statelor membre UE.

În centrul ambițioasei agende "Fit for 55", taxa pe carbon este un instrument cheie în lupta împotriva relocării emisiilor de carbon, în cazul în care companiile își mută producția cu consum intens de carbon în afara UE pentru a profita de reglementările de mediu mai puțin stricte sau atunci când importurile cu consum intens de carbon înlocuiesc produsele din UE, subminând eforturile de protecție a climei ale regiunii.

În faza sa de tranziție, care începe la 1 octombrie 2023, CBAM va viza inițial anumite mărfuri și precursori selectați care sunt legați de procesele de producție cu consum intens de carbon și care prezintă un risc ridicat de emisii. Aceste sectoare includ cimentul, fierul și oțelul, aluminiul, producția de îngrășăminte, generarea de energie electrică și producția de hidrogen. Prima perioadă de raportare pentru importatori se va încheia la 31 ianuarie 2024.

Odată ce sistemul permanent va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, importatorii vor trebui să declare în fiecare an cantitatea de mărfuri importate în UE în anul precedent și cantitatea de GES încorporat. Aceștia vor achiziționa apoi numărul corespunzător de certificate CBAM. Prețul certificatelor va fi calculat în funcție de prețul mediu săptămânal de licitație al certificatelor UE ETS, exprimat în EUR/tonă de CO₂ emis. Eliminarea treptată a alocării gratuite în cadrul UE ETS va avea loc în paralel cu introducerea treptată a CBAM în perioada 2026-2034.

 

Alăturați-vă acum de TIMOCOM Marketplace!

Înregistrați-vă acum

 

Deveniți insider în domeniu

Abonați-vă aici și veți primi în mod regulat articole interesante, care vă vor face mai ușoară activitatea de zi cu zi și vă vor extinde orizontul în afaceri.


Abonare Newsletter

sus pe pagină