30.09.2020

Seria „Sigiliu & certificate”: HACCP, ISO 22000 și ATP

Siguranța alimentară sub control total

Certificate HACCP și ATP pentru siguranța alimentelor

Certificarea internațională conform HACCP expiră în ianuarie 2021; faza de încheiere a început în ianuarie 2018. După începutul anului 2020 nu au mai fost eliberate marcaje, iar firmele certificate au obligația de a obține o certificare alternativă. Articolul din comunicatele de service vă oferă o imagine de ansamblu asupra certificării HACCP și a unei alternative, ISO 22000. În plus, obțineți informații despre autorizația ATP.

Certificarea internațională conform HACCP expiră în ianuarie 2021; faza de încheiere a început în ianuarie 2018. După începutul anului 2020 nu au mai fost eliberate marcaje, iar firmele certificate au obligația de a obține o certificare alternativă.

În curând: Certificat HACCP pentru producătorii de alimente și băuturi

HACCP înseamnă Hazard Analysis Critical Control Points (analiza pericolelor și punctele de control critice). 70 de firme înscrise la TIMOCOM au menționat certificatul HACCP în profil. Acesta confirmă că firmele certificate au implementat procese pentru producția, prelucrarea și comercializarea alimentelor și băuturilor conform directivei în vigoare privind igiena alimentară. Aici sunt incluse procese de-a lungul întregului lanț de producție și cuprinde și firmele de logistică și depozitare.

 

Firmele partenere și clienții unei firme certificate HACCP pot avea certitudinea că primesc produse alimentare de cea mai bună calitate. Acest lucru se datorează faptului că fiecare fază a producției, ca de ex. combaterea dăunătorilor și ambalarea, se supun celor mai stringente criterii și controale. Și invers, sigiliul confirmă producătorului existența unui management al riscurilor cuprinzător, conform prevederilor legale, care creează încredere.

 

Certificarea reprezintă un cadru de bază pentru firmele care se preocupă de dezvoltarea sistemului lor de management al siguranței alimentelor (FSMS de la Food Safety Management System). Deseori certificatul HACCP a fost obținut în combinație cu alte certificate privind siguranța alimentelor. Normele conform HACCP au fost integrate în ISO 22000. Aceasta din urmă va fi una dintre cele mai importante alternative când va expira certificarea HACCP la sfârșitul anului 2020.

 

 

O alternativă la HACCP: ISO 22000

Schimbarea centrului atenției se datorează unui motiv simplu: Numai ISO 22000 este conceput pentru FSMS la nivel global. Datorită globalizării și în sectorul alimentar este importantă o aprofundare în acest sens. Spre deosebire de alte certificări, cum sunt BRC, IFS și FSSC , ISO 22000 integrează standardele de securitate din domeniul alimentar și nu tratează numai aspecte parțiale.

 

Prevederile standardului HACCP, care a fost obligatoriu în Europa și SUA, sunt cuprinse în totalitate în standardul ISO. În plus, sunt integrate reguli de bază referitoare la schimbul de informații transparent între organizațiile certificate și toate celelalte organizații cu care le integrează. De asemenea, în ISO sunt incluse programe de prevenție (PRP de la Prerequisite Programs), dintre care face parte și sigiliul GMP (Good Manufacturing Practice, rom.: bune practici de producție). Aici este vorba despre asigurarea standardului de siguranță infrastructural în mediul de lucru din firmele producătoare de alimente. La cerințele stringente de la nivelurile comunicațiilor și al prevenției se adaugă conformarea permanentă în ceea ce privește documentarea și înregistrările.

 

Firmele care doresc să fie certificate conform ISO 22000 trebuie să parcurgă un proces de auditare pe două niveluri. Aici își vor dovedi conformarea cu condițiile-cadru de mai sus și vor avea ocazia să-și remedieze deficiențele existente. Cine dorește mai multe informații despre certificare poate beneficia, de exemplu, prin BM TRADA, de competența unui organism de certificare de top la nivel global.

 

 

Autorizarea ATP pentru transporturile frigorifice internaționale

Firmele care doresc să efectueze transporturi frigorifice internaționale de mărfuri perisabile și care necesită condiții de temperatură controlată trebuie să obțină un certificat ATP. ATP înseamnă Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, în română: Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi. În Smart Logistics System de la TIMOCOM se găsesc 60 de mențiuni referitoare la această autorizare. Acestea dovedesc că firmele certificate sunt firme care îndeplinesc cerințele stringente pentru efectuarea transporturilor frigorifice internaționale.

 

În timp ce dovada de certificare trebuie prezentată la transporturile frigorifice transfrontaliere, pe plan național trebuie prezentată numai la cererea explicită a firmei beneficiare. Deorece în unele țări adeverința este necesară deja la înmatricularea vehiculelor frigorifice, vehiculele noi sunt însoțite deseori de un certificat.

 

Un certificat ATP are, de regulă, o valabilitate de șase ani. Aceasta depinde de vechimea izolației suprastructurii și a agregatului frigorific; de referință fiind data de fabricație. După expirare va avea loc o nouă verificare a vehiculului. În urma acesteia autorizarea va fi prelungită cu maximum trei ani. Una dintre organizațiile de verificare ATP este, printre altele, DNV GL (Det Norske Veritas und Germanische Lloyd).

 

 

 

Sigiliul – un însemn pentru firma dumneavoastră

Indiferent dacă sunteți producător sau transportator, sigiliul și certificatele le demonstrează partenerilor ca au de a face cu o firmă de încredere. Aici sunt cuprinse cele mai înalte standarde de calitate și de securitate în sensul protecției consumatorului și sunt astfel reduse considerabil riscurile. Firmele care dispun de aceste documente și sunt clienți TIMOCOM pot, după încărcarea certificatului respectiv în profilul firmei, să intre pe piețe noi și să se extindă în întreaga Europă.

 

 

Următoarea temă a seriei „Sigiliu & certificate”:

IFS (International Featured Standards)

Descărcare comunicat de presă
sus pe pagină