15.09.2020

Ce facem în cazul facturilor neachitate?

Drepturi și obligații în cazul întârzierii la plată explicate pe scurt.

O contabilă plătește facturile neachitate.

Comanda a fost livrată și factura emisă. Însă plata nu a intrat în cont și așteptați încă să încasați banii?

Pentru a accelera plata facturilor a fost emisă în 2011 o directivă a UE. Aceasta reglementează legislația aplicabilă în cazul întârzierii la plată în țările UE.

Aici aflați ce puteți face în cazul unei plăți restante, când ar trebui să apelați la un birou inkasso și cine suportă aceste taxe.

Cine plătește costurile? Cine plătește taxele inkasso? Cine plătește biroul inkasso? Cum se poate apela la inkasso? Cât de mari sunt taxele inkasso? Inkasso, cum funcționează? Inkasso, ce trebuie să plătesc?

Directivele din sistemul juridic UE funcționează astfel încât să oblige statele membre să le implementeze ca legislație națională. Ceea ce înseamnă că: Ceea ce decide UE trebuie implementat și în legile din Germania, Italia, Spania etc. Astfel se asigură o bază legală unitară pentru toți cetățenii statelor Uniunii Europene.

 

Cadrul juridic determinat prin directiva 2011/7/UE, valabil în toate statele membre, stabilește drepturi și obligații clare în ceea ce privește facturile neachitate. Acest lucru are o însemnătate deosebită pentru domeniile de activitate internaționale, cum este logistica. Pentru beneficiari și prestatori simplifică lucrurile.

 

Pentru creditori și debitori acestea înseamnă:

 

Creanțe sunt scadente imediat, în măsura în care nu se specifică altfel în contract. Plata trebuie efectuată în cadrul termenului de plată, în caz contrar după 30 de zile intervine întârzierea la plată.

În trecut, în transporturi și logistică se convenea asupra unui termen de plată mai lung. Termene de plată de peste 60 de zile sunt admise numai în cazuri excepționale și trebuie menționate în contract.

 

Creditorul poate cere ca eforturile și costurile pentru recuperarea banilor să fie achitate de debitor. Aceasta se poate face printr-o somație, prin intermediul unui avocat sau printr-un serviciu inkasso. Pentru creditori aceasta înseamnă că există posibilitatea restituirii costurilor pentru serviciul inkasso de către debitor. Printre costurile suplimentare ale creditorului se numără și costurile administrative și costurile interne. Însă în cazul în care se solicită această sumă paușală de 40 de euro, această sumă face parte din comisionul de recuperare.

 

Creditorul poate cere și o dobândă conformă întârzierii.

Conform directivei UE, aceasta este cu nouă procente superioară ratei de referință aplicabilă debitorului. Pentru o plată întârziată, aceasta înseamnă și mai multe dobânzi, care se adaugă la costurile inițiale. Acest lucru este valabil în cazul relațiilor comerciale dintre două firme. Dacă este vorba despre o factură către o persoană fizică, reglementarea de mai sus nu este aplicabilă.

 

 

Pentru ca drepturile de mai sus să își păstreze valabilitatea, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 

Reglementările sunt aplicabile pentru achiziția de mărfuri și servicii. Pentru costuri care nu au fost convenite în prealabil în contract directiva UE nu are aplicabilitate. În cazul în care în timpul transportului au intervenit daune care trebuie achitate, nu mai este vorba despre serviciul de transport în sine.

 

Un exemplu concret: La parcarea la rampă un conducător auto a deteriorat o clădire. Destinatarul mărfii dorește să-i fie achitate aceste costuri și emite o factură. Conducătorul auto vede situația altfel și nu dorește să plătească acum această factură. În exemplul nostru el este debitor. Se ajunge la litigiu. Creditorul consideră că are dreptate și apelează la un serviciu inkasso.  În această situație nu pot fi restituite eventualele costuri inkassoo.

 

Un alt exemplu: În contabilitate a fost înregistrată incorect o factură și a fost plătită de două ori. Creditorul dorește să-i fie restituită plata dublă. Acest lucru nu se întâmplă. Se apelează la un serviciu inkasso pentru a recupera plata dublă. Nici în acest caz nu pot fi solicitate taxele inkasso, deoarece nu este vorba despre prestarea de servicii inițială. 

 

Data de plată convenită a fost depășită. Întârzierea la plată trebuie să fie înregistrată și trebuie să indicați cu claritate că după 30 de zile calendaristice nu ați primit banii. Numai apoi pot fi inițiate fazele următoare și de exemplu, poate fi însărcinat un serviciu inkasso.

 

O somație sau o solicitare de plată similară nu mai este necesară, însă este utilă. Dacă factura nu a fost achitată în cadrul termenului de 30 de zile, nu mai trebuie trimisă o somație clientului datornic. Acum creditorul poate apela la un avocat sau la un serviciu inkasso.

 

 

Debitorul trebuie să aibă rezidența în UE. Aceasta înseamnă că dacă sediul firmei este în afara Uniunii Europene și se ajunge la litigiu se poate apela la serviciile unei firme de inkasso. Însă nu mai este posibilă solicitarea de restituire a costurilor de către debitor.

Directiva UE oferă o imagine clară în aceste situații și explică ce se poate face și ce trebuie să se facă în activitatea comercială. Au fost create reguli clare „pentru a se preveni depășirea termenelor de plată”, după cum menționează textul legii. Aspectul cel mai important al acestei directive este crearea unui drept al creditorului la restituirea daunelor create prin întârzierea la plată – în afara instanțelor de judecată. Important este și faptul că există o limită maximă de 60 de zile pentru termenele de plată. Facturile scadente trebuie achitate mai curând, se explică.

 

Dacă acest lucru nu se întâmplă, se poate apela la asistență profesională. De exemplu, serviciul inkasso de la TIMOCOM vă ajută în relațiile cu rău-platnicii și dacă este necesar poate interveni ca intermediar neutru. Dl. Alexander Oebel, juristul firmei TIMOCOM, pe această temă: „În cele mai multe din cazuri comunicarea dintre părți este dificilă și duce la neînțelegeri.” O instanță neutră poate intermedia, pentru a fi clarificate neînțelegerile și a crea cele mai bune condiții posibile pentru reluarea colaborării.

Informaţi-vă acum

 

Descărcare comunicat de presă
sus pe pagină