10.07.2020

Provocări și oportunități în digitalizarea lanțului de aprovizionare

TMS Intralogistik

Interconectarea în rețea a lanțurilor de aprovizionare
Interconectarea în rețea a sistemelor digitale din logistica transporturilor și a spațiilor de depozitare oferă industriei și comerțului numeroase oportunități pentru creșterea eficienței și reducerea costurilor, însă acestea sunt rareori exploatate.

Interconectarea în rețea a sistemelor digitale din logistica transporturilor și a spațiilor de depozitare oferă industriei și comerțului numeroase oportunități pentru creșterea eficienței și reducerea costurilor, însă acestea sunt rareori exploatate.

Comunicarea între firmele de expediție și de transport, respectiv firmele de logistică, rămâne în continuare preponderent analogică, în ciuda eforturilor depuse. Digitalizarea se oprește deseori odată cu întreruperea mediilor. Rampa de încărcare este un bun exemplu. Aici are loc un schimb de avize pentru paleți și de avize de livrare, sunt semnate documente și numai apoi este transferată răspunderea asupra mărfii. Digitalizarea lanțului de aprovizionare este încă departe. Un proces de digitalizare completă ar oferi un avantaj inestimabil în această situație nu numai în perioada curentă a pandemiei.

De ce în unitățile caselor de expediții și în centrele de distribuție din domeniul logisticii lucrurile se desfășoară „ca pe vremuri”, în timp ce noi suntem demult interconectați digital cu clienții și partenerii de afaceri în numeroase alte domenii din activitatea noastră de zi cu zi? Motivul: Interfețele reale de la punctele de recepție și desfacere a mărfurilor până la mijlocul de transport sunt multistratificate și complicate. La fel sunt și căile de comunicare dintre conducătorii auto și lucrătorii din depozite. În consecință multe dintre datele comenzilor trebuie să fie înregistrate manual. Numai rareori există posibilitatea ca datele dintr-un sistem de gestiune- sau Warehouse Management System (LVS/WMS) să fie transferate direct într-un Transport Management System (TMS) sau invers. Adesea lipsesc pur și simplu interfețele necesare. În plus, numeroase programe nu au capacitatea de a comunica automat cu altele. 

În special în situația curentă excepțională, a coronavirusului, contactul direct dintre conducătorii auto și lucrătorii din depozite implică un risc crescut din punct de vedere al sănătății. Nu e de mirare că multe firme încearcă să le evite pe cât posibil. Contactul personal în cadrul proceselor de distribuție și management actuale este posibil numai cu respectarea unor norme stricte de securitate și de igienă. Însă este posibil ca mărfurile transportate să fie predate fără contact uman la încărcare și descărcare. Pentru aceasta nu este necesar decât un software adecvat, cu interfețele corespunzătoare. 

Interfețele sunt necesare

Aceste interfețe sunt din ce în ce mai importante pentru firmele din lanțul de aprovizionare. Pentru a realiza un lanț de aprovizionare cât mai eficient din punct de vedere al costurilor și timpului este necesară o digitalizare extensivă, care să se întindă de la producție și logistica de depozitare și a transporturilor până la clienți. Pe măsură ce acest drum virtual va deveni realitate va fi mai ușor ca lanțul de aprovizionare să fie realizat și gestionat fără hârtii și prin urmare, fără întreruperi ale mediilor. Prin digitalizarea completă a tuturor proceselor informaționale ale comenzilor, lanțul de aprovizionare va deveni mai eficient și mai transparent (termen: End-to-End-Visibility), iar aceasta va duce la creșterea securității și a performanțelor. Procesele logistice pot fi interconectate cu procesele curente, în mare măsură automatizate, din intralogistică.

Definirea clară a datelor transferate este decisivă

O condiție esențială pentru funcționarea digitalizării și interconectarea cu succes în rețea este definirea clară a tuturor datelor care vor fi transmise. Toate programele dispun de un cod-sursă, prin care sunt definiți toți parametrii. Acesta începe prin introducerea datelor primare, continuă cu specificațiile de greutate ale încărcăturii și merge până la introducerea metodelor de plată. Pentru ca programele partenerilor să poată comunica între ele este necesară o Application Programming Interface, pe scurt API. Aceste programe asigură schimbul de date ale comenzilor între diversele soluții software ale partenerilor contractuali. Fiecare detaliu este descris neechivoc. Aici este vorba despre detalii cum este definirea neechivocă a unităților de măsură pentru greutate. Trebuie să fie clar dacă marfa este menționată în tone sau kilograme. Această descriere neechivocă se referă la toate datele care vor fi transferate pe parcursul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, lanțul de aprovizionare trebuie să corespundă întru totul cu realitatea. Numai astfel se poate realiza un transfer al datelor fără erori.

Angajații trebuie să susțină digitalizarea

Care sunt condițiile necesare pentru conectarea proceselor logistice ale transportului și locației? Pentru a fi posibilă o acoperire virtuală perfectă a realității este necesar sprijinul fiecărui angajat implicat. Fără transparență la toate nivelurile va fi dificil pentru casele de expediții, transportatori și firmele de logistică să-și integreze activitatea de zi cu zi. Deseori sunt implicate detalii pe care le cunosc numai lucrătorii din depozite, conducătorii auto sau dispecerii. Chiar și informațiile cum sunt timpul cel mai bun pentru a-l contacta pe client și care sunt documentele de care acesta are nevoie au o importanță decisivă pentru un proces de digitalizare optim și transformarea cu succes. 

 

Descărcare comunicat de presă
sus pe pagină