30.09.2020

Noi reglementări pentru transportul de mărfuri din și în statele membre ale Uniunii Europene

Reglementări modificate pentru transporturile înspre și dinspre UE

Reglementări vamale Europa

Circulația mărfurilor în cadrul UE este în principiu liberă. Există însă reglementări și restricții. Revizuirea directivei UE aduce peste 40 de modificări ale reglementărilor vamale.

Circulația mărfurilor în cadrul UE este în principiu liberă. Există însă reglementări și restricții. Revizuirea directivei UE aduce peste 40 de modificări ale reglementărilor vamale.

Din 16 iulie 2020 vor intra în vigoare următoarele: În Jurnalul oficial al Uniunii Europene au fost introduse peste 40 de modificări ale reglementărilor vamale, care afectează diverse domenii ale logisticii. Modificările esențiale, care respectate la transportul internațional de mărfuri în europa sunt:

 

În curând declarație de export la un birou vamal intern

 

Noile reglementări sunt aplicabile, printre altele și la declarațiile de export pentru mărfurile comercializate pe cale electronică în state terțe. Acest lucru afectează și numeroase servicii KEP, unde transportul coletelor individuale reprezintă o parte semnificativă a activității. Conform reglementării UE, acestea vor trebui să deruleze toate formalitățile de export prin intermediul unui birou vamal intern.

 

Analiza riscurilor la sosirea mărfurilor în punctul vamal

 

Până acum locul de destinație a determinat responsabilitatea pentru analiza riscurilor mărfurilor. Acum este responsabilă autoritatea vamală a primului stat din teritoriul vamal al UE în care intră mărfurile. Operatorul serviciului de transport trebuie să înainteze o cerere de redirecționare la primul punct vamal specificat în declarația de import.

 

„Dacă mijlocul de transport intră în teritoriul vamal al UE mai întâi printr-un alt punct vamal a unui stat membru, care nu este specificat în declarația de import sumară, operatorul acestui mijloc de transport sau un reprezentant al său trebuie să înștiințeze punctul vamal de intrare specificat.”

Sursa: Jurnalul oficial al Uniunii Europene

 

Cerere de redirecționare când punctul vamal de intrare este diferit

 

Cererea de redirecționare poate, în mod alternativ pentru numărul de înmatriculare al mijlocului de transport transfrontalier, data și ora de sosire la prima destinație din teritoriul vamal să conțină și numai numărul de referință al operațiunii (MRN: Movement Reference Number). Autoritățile vamale permit utilizarea unei declarații de import sumare pe hârtie sau, în mod alternativ, alte proceduri convenite în scris între autoritățile vamale. În astfel de cazuri nu este însă suficientă numai specificarea numărului MRN.

 

Declarația de import sumară nu este necesară pentru mărfurile din Elveția, Liechtenstein, Norvegia și Andorra datorită acordului existent.

 

Formalitățile vamale devin digitale

 

Numeroase modificări se datorează și introducerii în viitor a unor noi sisteme electronice pentru asistența autorităților vamale. Vama va deveni deci digitală. Acest lucru se va răsfrânge și asupra unor procese administrative cum este declarația sumară prealabilă la sosire sau plecare pentru colete. Noile reglementări vor fi aplicabile și în cazul vămuirii electronice a mărfurilor comercializate prin internet.

 

Pentru a reduce impactul economic, inițial mărfurile cu o valoare unitară care nu depășește 22 de euro nu vor fi supuse, în anumite condiții, obligației de declarare prealabilă.

 

Acum, de exemplu, prestatorii de servicii KEP și firmele de transport aerian trebuie să depună declarații de import sumare pe care electronică pentru mărfurile trimise prin poștă sau pentru expedierile cu valoarea sub 22 de euro. Directiva UE modificată stabilește termene și repere în timp diverse pentru aceasta. Acestea depind de modul de transportare a mărfii, cu avionul, vaporul, vaporul pe teritoriul UE, autocamionul sau trenul.

 

În cazul mărfurilor cu o valoare între 22 de euro și 150 de euro mărfurile sunt scutite de taxe vamale, însă va aplicată o taxă pe valoarea adăugată. Prin intermediul taxei pe valoarea adăugată aferentă vânzării la distanță se va colecta o taxă pe valoarea adăugată pentru toate mărfurile introduse în UE, independent de prețul de achiziție al mărfii.

Transpunerea în practică: firmele digitalizate în avantaj

 

Modul în care vor fi transpuse în practică aceste reglementări și efectul lor asupra proceselor de transport și a duratei transportului mărfurilor rămâne necunoscut.

Formulările relative ale directivei, cum este „în măsura în care autoritățile vamale sunt de acord”, lasă autorităților o oarecare libertate la transpunerea în practică.

 

Firmele care și-au digitalizat deja procesele de expediere sunt în avantaj și își pot menține la un nivel mai redus efortul administrativ. Acestea au transmis rapid, de exemplu, datele necesare pentru declarația de import sumară a mărfurilor. Prin intermediul sistemelor logistice, cum este Smart Logistics System de la TIMOCOM, pot fi schimbate și puse la dispoziție pe care digitală, fără probleme, documente vamale, avize de expediție și alte documente între partenerii de afaceri. Timpii de așteptare inutili de la punctele de trecere a frontierei și la locul de destinație pot fi astfel evitați. 

Descărcare comunicat de presă
sus pe pagină